Foutcode P000E – regelaar brandstofvolume overschrijdt leergrens

Foutcode P000E klinkt als “regelaar brandstofvolume overschrijdt leergrens”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Fuel Volume Regulator Control Exceeded Learning Limit” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P000E

Een opgeslagen code P000E geeft aan dat de Powertrain Control Module (PCM) een probleem met de brandstofvolumeregelaar heeft gedetecteerd. De fout houdt verband met het vermogen van de PCM om de hoeveelheid brandstof te regelen die aan de motor wordt geleverd. De leergrens is de geprogrammeerde parameter waaraan de PCM zich kan aanpassen.

Foutcode P000E – regelaar brandstofvolume overschrijdt leergrens

Deze foutcode komt het meest voor bij voertuigen met Common Rail Dieselmotoren (CRD) en Direct Injection Benzinemotoren (GDI). De fout heeft betrekking op het elektrische systeem, dat deel uitmaakt van het systeem voor de regeling van het brandstofvolume.

De brandstofvolumeregelaar bestaat uit twee delen die samenwerken. Een elektronisch gestuurde solenoïde bedient een klep die het brandstofvolume beperkt. In sommige gevallen kan de volumeregelaar een ingebouwde brandstofinhoudsensor hebben.

In andere voertuigen is de sensor voor het brandstofvolume geïnstalleerd in de brandstoftoevoerleiding of in de brandstofinjectorrail. Via de brandstofretourleiding kan overtollige brandstof veilig in de brandstoftank worden afgevoerd wanneer het brandstofvolume moet worden verminderd.

De brandstofvolumeregelaar bevindt zich gewoonlijk in de brandstoftoevoerleiding tussen de brandstoftank en de brandstofrail. Het is een elektronisch gestuurde klep die bij normale werking volledig open staat.

Wanneer de PCM het brandstofvolume moet beperken, wordt er spanning gezet op het circuit van de brandstofvolumeregelaar. De klep opent of sluit afhankelijk van de hoeveelheid spanning die op het circuit wordt gezet.

Het signaal van de brandstofvolumesensor gaat naar de PCM, die de nodige actie onderneemt om het brandstofvolume via de regelaar te regelen.

Indien het ingangssignaal van de brandstofvolumesensor aangeeft dat het werkelijke brandstofvolume niet voldoende door de PCM kan worden geregeld. Code P000E wordt opgeslagen en het storingswaarschuwingslampje kan gaan branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P000E voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Er kunnen ook andere gerelateerde foutcodes aanwezig zijn.
 3. Het niet starten van de motor van het voertuig.
 4. Zwevende toeren en pogingen om af te slaan bij stationair draaien.
 5. Vermindering van het motorvermogen.
 6. Verhoogd brandstofverbruik.

De ernst van fout P000E is vrij hoog, daarom wordt aanbevolen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Er kunnen startproblemen optreden en langdurige onwetendheid over het probleem kan het probleem verergeren.

Oorzaken van de fout

Code P000E kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • De brandstofregelklep (FVR) is defect.
 • Corrosie van de connector van de brandstofregelaar.
 • Probleem met de bedradingsbundel of kabelboom.
 • Defecte brandstofsensor.
 • Beschadigde brandstofpomp.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P000E wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P000E:

 1. Wis de foutcodes uit het computergeheugen van de auto.
 2. Maak een proefrit met de auto om te zien of code P000E opnieuw verschijnt.
 3. Voer een visuele inspectie uit en repareer of vervang indien nodig beschadigde elektrische kabels en connectoren.
 4. Diagnose stellen en zo nodig de brandstofvolumeregelklep (FVR) vervangen.
 5. Controleer de brandstofsensor en de brandstofpomp.
 6. Als er een probleem is met de PCM, moet u de motorbesturingsmodule opnieuw programmeren of vervangen.

Problemen diagnosticeren en oplossen

De diagnose van fout P000E moet worden gestart door alle opgeslagen codes en freeze frame-gegevens van het voertuig op te vragen. Noteer deze informatie, want die kan later van pas komen. Wis vervolgens de codes en maak een proefrit om te controleren of de code is gereset.

Inspecteer visueel alle systeemonderdelen, bedrading en brandstofleidingen. Controleer of de brandstofleidingen niet geknikt of afgekneld zijn en repareer ze zo nodig.

Controle van de regelklep voor het brandstofvolume

Na visuele inspectie controleert u de klep zelf door een multimeter aan te sluiten op de voedingskabel. Met draaiende motor moet de stroomafname tussen 35 en 80 milliampère liggen, afhankelijk van de fabrikant.

Controleer ook de interne weerstand van de solenoïde (FVR) door een meetsnoer aan te sluiten op elke klepaansluiting. Het toegestane bereik moet worden gezien in de specificaties van de fabrikant. Elke waarde die de specificatie overschrijdt, betekent dat de elektromagneet (FVR) defect is en moet worden vervangen.

Hoewel de (FVR) controle kan worden uitgevoerd met een multimeter, is het nog beter om dit met een oscilloscoop te doen.

Elektrische controle

Als de volumeregelklep (FVR) na controle functioneert, maar de code P000E nog steeds aanwezig is, moet u het elektrische circuit controleren. Er zijn twee draden naar de solenoïde, stroom en massa, geregeld door de PCM.

Koppel de klepstekker (FVR) los en sluit een draad van het testlampje aan op de pluspool en de andere op de negatieve pool van de accu. Zo niet, dan is er een probleem in het voedingscircuit en moet het worden vervangen.

Controleer vervolgens of de PCM de negatieve kant van het circuit aardt. Sluit daartoe de ene kabel van het testlampje aan op de massaklem en de andere op de positieve accu.

Start de motor en als de PCM het circuit aardt, moet het lampje knipperen. Zo niet, dan is er een open massacircuit of een probleem met de PCM.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P000E kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Alfa Romeo
 • Ford
 • Land Rover (Discovery, Range Rover)
 • Mercedes-Benz
 • Toyota
 • Vauxhall
 • Volkswagen

Bij foutcode P000E kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0001, P0002, P0003, P0004.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen