Foutcode P0094 – brandstofsysteem lek gedetecteerd – klein lek

Foutcode P0094 klinkt als “brandstofsysteem lek gedetecteerd – klein lek”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Fuel System Leak Detected – Small Leak” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P0094

Deze Diagnostic Trouble Code (DTC) is een generieke code. Fout P0094 wordt beschouwd als een generieke code, aangezien hij van toepassing is op alle merken en modellen van voertuigen. Hoewel de specifieke reparatiestappen per model enigszins kunnen verschillen.

Foutcode P0094 – brandstofsysteem lek gedetecteerd – klein lek

Om maximaal vermogen uit elke druppel brandstof te halen, moet deze voldoende worden verneveld in de cilinder om effectief te kunnen ontbranden. Daarom verbrandt een verbrandingsmotor geen vloeibare brandstof, maar brandstofdampen.

Om voldoende ontsteking te bereiken, werken de meeste brandstofinjectiesystemen bij een matige druk van 2-5 atmosfeer. Druk en verneveling worden gecombineerd met hoge inlaat- en cilindertemperaturen om de brandstof nog beter te laten verdampen. Dit resulteert in een beter vermogen en een lager brandstofverbruik.

Dieselmotoren en sommige moderne benzinemotoren gebruiken een andere vorm van brandstofinspuiting, waarbij de brandstof rechtstreeks in de cilinder wordt gespoten. In dit geval wordt de brandstof ingespoten tijdens de compressieslag, wanneer de druk in de cilinder bijna maximaal is. De brandstofinjectoren moeten daarom met een veel hogere druk werken.

De in de brandstoftank geïnstalleerde brandstofpomp levert brandstof aan de mechanische brandstofpomp, die gewoonlijk rechtstreeks op de motor is gemonteerd. De mechanische pomp verhoogt de druk in het directe injectiesysteem. De meeste systemen met directe benzine-inspuiting (GDI) werken tot 170 atmosfeer. En dieselinjectiesystemen werken bij meer dan 270 atmosfeer.

Om de brandstofinspuiting correct te meten, controleert en regelt de motorregelmodule (ECM) het hogedruksysteem nauwgezet, zelfs tussen de injectorpulsen in.

Als de regelaar een onverwachte drukdaling detecteert aan de hogedrukzijde van het brandstofsysteem. Overal tussen de mechanische brandstofpomp en de brandstofinjectoren.

De regelmodule stelt Diagnostic Trouble Code (DTC) P0094 in, wat betekent dat er een klein brandstoflek in het brandstofsysteem is gedetecteerd. Ook gaat dan het motorwaarschuwingslampje (MIL) op het instrumentenpaneel branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P0094 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” in het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. De motor kan in de noodloop starten en volledig afslaan.
 3. Groot vermogensverlies onder belasting.
 4. De motor kan afslaan of niet starten.
 5. Verhoogd brandstofverbruik.
 6. Brandstofgeur onder de motorkap.
 7. Verlaging van de brandstofdruk.

De code P0094 is een zeer ernstige code, die problemen met de motor en het rijgedrag kan veroorzaken. Als deze code wordt gevonden, is het raadzaam zo snel mogelijk een gekwalificeerde technicus te bellen om een diagnose te stellen en de storing te verhelpen.

Oorzaken van de fout

Code P0094 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Storing in de brandstofinjector.
 • Lek in de brandstofleiding.
 • Versleten of beschadigde slangen van het brandstofsysteem.
 • Defecte brandstofdruksensor.
 • Stroomverlies bij brandstofpomp door storing.
 • Kortsluiting in de kabelboom van de injector of de motorbesturingseenheid.
 • Verstopt brandstoffilter, waardoor het volume van de brandstofleiding afneemt.
 • Defecte brandstofdrukregelaar.
 • Defecte brandstofdruksensor.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P0094 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P0094:

 1. Controleer de sproeiers op lekkage.
 2. Controleer de brandstofdruk.
 3. Test de brandstofpomp.
 4. Controleer de brandstofleidingen.
 5. Controleer of de regelaar op de brandstofrail goed werkt.
 6. Let op de brandstofdruksensor.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Wanneer de oorzaak van de fout, in dit geval P0094, oppervlakkig en gemakkelijk te verhelpen is, is dat één ding. Maar soms kan het heel moeilijk zijn om de oorzaak te vinden, dus laten we de meest relevante gebieden doornemen.

Brandstofdruk en brandstofpomp

De brandstofdruk kan worden gecontroleerd met een mechanische manometer die aan de brandstofleiding is bevestigd. Als de druk binnen de fabrieksspecificaties valt, kan er een defecte brandstofdrukmeter zijn die de PCM / ECM valse waarden geeft.

Indien het niet mogelijk is het testpunt met een manometer te bereiken, kunnen verschillende fittingen tussen de brandstofleidingen en de brandstofhelling worden aangesloten. Als alternatief kan een diagnose-instrument worden gebruikt om de resultaten in real time te controleren.

Controleer of de brandstofpomp voldoende stroom krijgt door de kabelboom te zoeken. Meet de accuspanning aan de positieve pool van de brandstofpomp met een digitale voltmeter.

Als er onvoldoende stroom is, test dan de kabelboom naar de brandstofpomp. Kijk of er sprake is van overmatige weerstand, losse draden of foutieve aansluitingen.

Hoge druk brandstofsysteem

Controleer alle connectoren en kabelbomen. Controleer of ze vrij zijn van verbogen of verdraaide contacten of corrosie. Vervang of repareer indien nodig.

Let op de bestuurder van de brandstofinjector (FID). Als de bestuurder of de brandstofinjector is vervangen, moet de FID een nieuw inleerprogramma uitvoeren. Dat stelt hem in op de hogedrukpomp en de brandstofinjectoren.

Controleer het systeem op brandstoflekken, controleer ook het oliepeil. Als het oliepeil hoger is dan normaal en naar brandstof ruikt, zoek dan naar een brandstofinjectorlek. Vooral als u ook brandstofcorrectie foutcodes of overslaan van de ontsteking heeft.

Als u geen problemen vindt met het hoge druk brandstofsysteem. Maar je hebt andere brandstofsysteem gerelateerde foutcodes. Diagnose stellen en verhelpen voordat u terugkeert naar fout P0094.

Brandstofleidingen en regelaar

Zoek naar fysieke schade of knikken in de brandstofleidingen die problemen kunnen veroorzaken in de aanvoer- of retourleiding. Het kan nodig zijn het brandstoffilter te verwijderen om vast te stellen of het verstopt is en vervangen moet worden.

De brandstof moet vrij kunnen stromen in de richting die de pijl op het brandstoffilter aangeeft. Bij sommige voertuigen zit het filter bij de inlaat van de brandstofpomp zelf, de module moet dan worden verwijderd. Om te bepalen of er te veel in de tank zit, wat ook de brandstoftoevoer naar de pomp kan beperken.

Bij auto’s met een omgekeerd brandstofsysteem bevindt de regelaar zich meestal op de brandstofrail zelf. De brandstofdrukregelaar heeft een vacuümleiding die de brandstoftoevoer mechanisch beperkt, afhankelijk van de hoeveelheid vacuüm die de motor creëert.

Controleer op beschadigde of losse vacuümslangen naar de regelaar. Als er brandstof in de vacuümslang zit, kan er een intern lek in de regelaar zitten, waardoor de druk wegvalt.

Bij non-return systemen kan de brandstofdrukregelaar zich in de benzinetank op de brandstofpompmodule bevinden en moet mogelijk de complete brandstofpompmodule worden vervangen.

Brandstofdruksensor

Controleer de brandstofdruksensor door de connector te verwijderen en met een voltmeter de weerstand op de klemmen te controleren. De weerstand moet binnen de fabrieksspecificaties liggen. Controleer de referentiespanning naar de brandstofdruksensor, deze moet ongeveer 5 volt zijn, afhankelijk van het voertuig.

Als de spanning niet binnen de specificaties valt, controleer dan de bedrading om vast te stellen of er een te hoge weerstand in de draad zit. Deze moet zeer laag zijn, in de buurt van 0 ohm. Als er weerstand is, kan er een massafout zijn en moet de kabelboom worden opgespoord om de fout te vinden.

Door deze stappen te volgen, zou u het probleem met P0094 moeten kunnen identificeren. Eenmaal geïdentificeerd, zou het probleem gemakkelijk op te lossen moeten zijn.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P0094 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Chevrolet
 • Citroen (C5, Jumper)
 • Dacia
 • Dodge
 • Fiat (Ducato)
 • Ford
 • GMC
 • Peugeot (Boxer)
 • Renault (Duster, Megane)
 • Subaru
 • Volkswagen
 • Volvo

Bij foutcode P0094 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0091, P0092, P0093.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen