Foutcode P00AA – storing in het inlaatluchttemperatuurcircuit (Sensor 1, Bank 2)

Foutcode P00AA klinkt als “storing in het inlaatluchttemperatuurcircuit (Sensor 1, Bank 2)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Intake Air Temperature Circuit Malfunction (Sensor 1, Bank 2)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P00AA

Deze Diagnostic Trouble Code (DTC) is een generieke powertrain code. De P00AA-fout wordt beschouwd als een generieke code, aangezien hij van toepassing is op alle merken en modellen van voertuigen. Hoewel de specifieke reparatiestappen per model enigszins kunnen verschillen.

Foutcode P00AA – storing in het inlaatluchttemperatuurcircuit (Sensor 1, Bank 2)

Geforceerde inductie van één van de motorcilinders wordt gebruikt om meer vermogen uit de cilinders te halen. Door meer lucht in de cilinder te persen, wordt bij de verbranding meer zuurstof geproduceerd. De ECM (Engine Control Module) spuit daarom meer brandstof in, wat resulteert in meer vermogen.

Motoren met geforceerde inductie hebben twee IAT-sensoren (inlaatluchttemperatuur) waarvan de weerstand varieert met de temperatuur. Als de temperatuur stijgt, neemt de weerstand af. Een lage temperatuur resulteert in een hoge signaalspanning.

Als de PCM een spanning buiten het normale werkingsbereik voor IAT-sensor 1 Bank 2 detecteert. Het controlelampje gaat branden en foutcode DTC P00AA OBDII wordt opgeslagen. Bank 2 is de motorzijde waar cilinder 1 niet op staat.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P00AA voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt in het geheugen van de ECU opgeslagen als een fout).
 2. De motor van het voertuig kan onregelmatig lopen bij belasting of acceleratie.
 3. De motor kan draaien met een te arm of te rijk brandstofmengsel, afhankelijk van de buitentemperatuur.
 4. Maar meestal worden er geen symptomen opgemerkt.

Oorzaken van de fout

Code P00AA kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Interne fout in IAT-sensor nr. 1.
 • Defecte aansluiting op IAT-sensor nr. 1.
 • Het signaalcircuit van de IAT-sensor kan kortgesloten zijn.
 • De kabelboom van de sensor ligt te dicht bij hoogspanningsbedrading (bv. dynamo, bougiekabels enz.).
 • De bedrading van de inlaatluchttemperatuursensor is kapot of kortgesloten.
 • Beschadigde connector of open circuit in motorregelmodule (ECM).

De inlaatluchttemperatuursensor (IAT) bevat een halfgeleider die zijn weerstand verandert afhankelijk van de temperatuur (thermistor). Het bevindt zich in het inlaatluchtkanaal van de motor en heeft een signaal- en massacircuit. De Powertrain Control Module (PCM) controleert het sensorsignaal en stelt de OBDII-code P00AA in. Wanneer het signaal van de inlaatluchttemperatuursensor buiten de fabrieksspecificatie valt.

Hoe kan ik foutcode P00AA wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P00AA:

 1. Controleer de bedrading of connectoren van de IAT-sensor op een probleem. U moet deze onderdelen repareren of vervangen als ze in slechte staat verkeren.
 2. Controleer of de inlaatluchttemperatuursensor correct en op de juiste plaats is geïnstalleerd. Maak de juiste aanpassingen.
 3. Gebruik een foutscanner om de IAT-sensor te controleren. Als de motor koud is, moet de aflezing overeenkomen met die van de koelvloeistoftemperatuursensor. Als er een verschil is, meet dan de weerstand op de twee draden van de IAT-sensor. Het moet worden vervangen als het niet aan de weerstandseisen voldoet.
 4. Controleer de continuïteit van het circuit tussen massa en de signaalkabel van de IAT-sensor.
 5. Controleer of er 5 volt aanwezig is. Repareren indien nodig.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Controleer met een scantool of de IAT-sensor kan worden uitgelezen. Als de meting kan worden verricht en binnen de tolerantie ligt, is probleem P00AA waarschijnlijk intermitterend. Als de meting minder dan -30°C graden is, moet u de connector loskoppelen.

Breng een jumper aan tussen de signaallijnen van de connector van de kabelboom en de aardlijnen. De IAT-temperatuurwaarde op het diagnose-instrument moet zo hoog mogelijk zijn. Het moet bijvoorbeeld 140 graden Celsius of hoger zijn. Dan is er niets mis met de kabelboom, mogelijk een verbindingsprobleem.

Als er een probleem is om gegevens van de scantool te krijgen, is het waarschijnlijk dat het sensorsignaal ontbreekt door een probleem in de 5 volt lijn. Controleer met een multimeter de continuïteit van het signaal tussen de PCM-stekker en de IAT-stekker.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P00AA kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Ford
 • Hyundai
 • Kia
 • Lexus
 • Mazda
 • Mercedes-Benz
 • Peugeot
 • Renault
 • Toyota

Bij foutcode P00AA kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0095, P0096, P0097, P0098, P0099, P0100, P0105, P0111, P0112, P0113, P0114, P0115, P00AB, P00AC, P00AD, P00AE.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen