Foutcode P00B7 – lage motorkoelvloeistofstroom/prestaties

Foutcode P00B7 klinkt als “lage motorkoelvloeistofstroom/prestaties”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Engine Coolant Flow Low/Performance” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P00B7

Diagnosecode P00B7 geeft aan dat de Powertrain Control Module (PCM) een mismatch in de correlatie van de signalen tussen de koelvloeistoftemperatuursensor (CTS) en de motorkoelvloeistoftemperatuursensor (ECT) heeft gedetecteerd. Deze gegevens worden door de PCM waargenomen als beperking van de motorkoelmiddeltoevoer.

Foutcode P00B7 – lage motorkoelvloeistofstroom/prestaties

Om ervoor te zorgen dat de koelvloeistof tussen de radiator en de koelvloeistofleidingen van de motor stroomt zoals bedoeld. De PCM controleert de koelvloeistoftemperatuur in de radiator en vergelijkt deze met de motorkoelvloeistoftemperatuur.

De ECT-sensor bestaat gewoonlijk uit een thermistor die in vaste hars is ondergedompeld en in een metalen of plastic behuizing is verzegeld. Messing is het populairste van deze materialen vanwege zijn duurzaamheid.

De thermische weerstand van de ECT-sensor neemt af naarmate de koelvloeistof opwarmt en er doorheen stroomt. Dit verhoogt de spanning in het circuit van de ECT-sensor, die hij doorgeeft aan de PCM.

Als de motor afkoelt, neemt de weerstand van de sensor toe, waardoor de spanning in het circuit van de ECT-sensor afneemt. De PCM herkent deze spanningsvariatie als een verandering van de motorkoelmiddeltemperatuur.

De koelvloeistoftemperatuursensor controleert de temperatuur op ongeveer dezelfde manier als de ECT-sensor. Het wordt gewoonlijk in een van de radiatoronderdelen gestoken, maar kan ook in een koelvloeistofreservoir onder druk worden geplaatst.

Als de PCM spanningssignalen detecteert van de ECT-sensor en de koelvloeistoftemperatuursensor die meer verschillen dan de maximaal toegestane instelling. Code P00B7 wordt opgeslagen en het storingslampje (MIL) kan gaan branden.

Het kan enkele rijcycli duren voordat het storingslampje gaat branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P00B7 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. De motor slaat af of start slecht (vooral bij een koude start).
 3. Zwevende toeren en pogingen om af te slaan bij stationair toerental.
 4. De motor van het voertuig raakt oververhit.
 5. Onjuiste of foutieve temperatuurmetingen.
 6. Verhoogd brandstofverbruik.
 7. Zwarte uitlaatgassen, wanneer het rijke mengsel wordt gebruikt.
 8. Bij een arm mengsel kan een verhoogde uitstoot van NOx optreden.
 9. Onjuiste werking van de koelventilatoren.

Fout P00B7 is geen kritiek probleem en het voertuig zal kunnen starten en blijven rijden. Het moet echter zo snel mogelijk worden opgelost, omdat een onjuiste warmte-uitwisseling tot ernstiger gevolgen kan leiden.

Oorzaken van de fout

Code P00B7 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Laag koelvloeistofpeil.
 • Vastzittende thermostaat.
 • Defecte koelvloeistoftemperatuursensor (ECT).
 • Koelvloeistoftemperatuursensor (CTS) is defect.
 • Kabelboom of connector van koelvloeistoftemperatuursensor is beschadigd.
 • Zekering doorgebrand.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P00B7 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P00B7:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scantool. Om na te gaan wanneer en onder welke omstandigheden fout P00B7 verschijnt.
 2. Wis de foutcodes uit het computergeheugen en maak een proefrit met het voertuig om na te gaan of fout P00B7 opnieuw verschijnt.
 3. Controleer het koelvloeistofpeil (de motor moet koud zijn).
 4. Controleer de elektrische bedrading en de sensorverbindingen visueel op losheid en beschadiging. Repareer zo nodig storingen.
 5. Als de ECT- of CTS-sensor defect is, moet deze worden vervangen.
 6. Controleer de zekeringen; als er doorgeslagen zekeringen zijn, vervang ze dan.
 7. Wis de foutcode weer uit het computergeheugen, maak een proefrit met het voertuig om te zien of het probleem is opgelost.

Problemen diagnosticeren en oplossen

De eerste stap bij het verhelpen van fout P00B7 is het bestuderen van de Technical Service Bulletins (TSB). Voor bekende problemen met het specifieke voertuig.

Voer een grondige visuele inspectie uit om de kabelboom te controleren op duidelijke defecten zoals krassen, slijtage, blootliggende draden of brandplekken. Controleer vervolgens de connectoren en aansluitingen op veiligheid, corrosie en contactbeschadiging.

Controleer zorgvuldig de integriteit van de kabelbomen en maak losse draden vast. Als u een verbrande draad vindt, soldeer hem dan en zorg ervoor dat hij goed geïsoleerd is.

Controleer koelvloeistof en thermostaat

Controleer of het koelvloeistofpeil correct is, zowel in de radiateur (bij koude motor) als in het koelvloeistofoverloopreservoir. Controleer of er geen lekken zijn en of de afsluitdop goed werkt.

Als er niet genoeg koelvloeistof in het systeem zit, wordt de motor mogelijk niet goed warm. Want als de temperatuursensor niet in contact is met de koelvloeistof zal hij de temperatuur niet aflezen.

Controleer met een contactloze thermometer of een real-time streaming scantool of de motor goed warmloopt. Normaal moet de bovenste radiatorslang relatief koud blijven totdat de thermostaat opengaat. Waarna het snel warm wordt.

Als de thermostaat open staat, stroomt de koelvloeistof continu, waardoor de motor niet op bedrijfstemperatuur komt. Dit kan ook de oorzaak zijn van foutcode P00B7.

Gebruik een thermometer of diagnose-instrument om de motortemperatuur na 10-15 minuten werking te controleren. Als de temperatuur de bedrijfstemperatuur niet bereikt, controleer dan de CTS-sensor.

Controleer de koelvloeistoftemperatuursensoren

Controleer de sensoren visueel op bedrading of connectorbeschadigingen en repareer deze zo nodig. Sluit dan een OBD2 scanner aan, als de radiator temperatuur buitensporig hoog is, ongeveer 140°C, is dit niet normaal.

Ontkoppel de sensor en kijk of de meting met bijv. 10°C daalt. Als dat zo is, is de sensor waarschijnlijk defect, inwendig kortgesloten, waardoor een signaal met lage weerstand naar de PCM wordt gestuurd.

Maar als u er helemaal zeker van wilt zijn dat het de sensor is en niet de bedrading, kunt u een test uitvoeren. Controleer de weerstand van de sensor ten opzichte van massa met een ohmmeter. De weerstand van een normale sensor varieert enigszins, afhankelijk van de auto.

Maar in het algemeen, als de motortemperatuur ongeveer 95 graden Celsius is, zal de weerstand ongeveer 200 ohm zijn. Bij temperaturen rond -20°C is de weerstand meer dan 10.000 ohm.

Gebruik deze test om te bepalen of de weerstand van de sensor overeenkomt met de temperatuur in het systeem. Als deze niet overeenkomt met de temperatuur van de radiator, is de sensor waarschijnlijk defect.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P00B7 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Audi (A3, Q3, Q5)
 • Chevrolet (Aveo, Cruze, Malibu, Sonic, Spark)
 • Ford
 • Nissan (Titan)
 • Opel (Astra, Corsa, Mokka)
 • Skoda (Octavia)
 • Volkswagen

Bij foutcode P00B7 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P008F, P00B6, P0115, P0116, P0117, P0118, P0119, P011A, P011B.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen