Foutcode P013C – O2-sensor trage respons – rijk naar arm (Bank 2, Sensor 2)

Foutcode P013C klinkt als “O2-sensor trage respons – rijk naar arm (Bank 2, Sensor 2)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “O2 Sensor Slow Response – Rich to Lean (Bank 2, Sensor 2)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P013C

Deze Diagnostic Trouble Code (DTC) is een generieke code. Fout P013C wordt beschouwd als een generieke code, omdat hij van toepassing is op alle merken en modellen voertuigen. Hoewel de specifieke reparatiestappen per model enigszins kunnen verschillen.

Foutcode P013C – O2-sensor trage respons – rijk naar arm (Bank 2, Sensor 2)

Wanneer de OBD-II-code P013C is opgeslagen, detecteert de Powertrain Control Module (PCM) een trage reactietijd van de 2e zuurstofsensor O₂. In dit geval is de trage reactietijd de overgang van een rijk naar een arm mengsel. Bank 2 geeft een motorgroep aan die geen cilinder 1 bevat.

De zuurstofsensoren zijn opgebouwd uit een sensorelement van zirkoniumdioxide. Deze wordt beschermd door een speciaal ontworpen geventileerde stalen behuizing. Er wordt een elektrisch signaal naar de PCM gestuurd dat overeenkomt met het percentage zuurstofdeeltjes in de uitlaatgassen van de motor. Het wordt vergeleken met het zuurstofgehalte van de omgevingslucht.

Dit leidt tot afwijkingen tussen de concentratie van zuurstofmoleculen in de omgevingslucht en de concentratie van zuurstofionen in de uitlaatgassen. Dat de verhitte zuurstofionen in de O2-sensor zeer snel tussen de platina lagen bewegen.

Deze spanningsveranderingen worden door het PCM geïdentificeerd als veranderingen in de zuurstofconcentratie in het uitlaatgas. Wat aangeeft dat de motor op een arm of rijk mengsel loopt.

Indien de zuurstofsensor O₂ niet snel of regelmatig werkt zoals verwacht binnen een bepaalde periode en onder vooraf bepaalde omstandigheden. Dan wordt foutcode P013C opgeslagen en kan het lampje op het instrumentenpaneel gaan branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P013C voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Er kunnen ook andere gerelateerde foutcodes aanwezig zijn.
 3. Minder motorvermogen.
 4. Verhoogd brandstofverbruik.

Fout P013C wordt niet als ernstig beschouwd, het voertuig zal opnieuw starten en blijven rijden. Langdurige onwetendheid kan echter leiden tot een defecte katalysator en andere gevolgen.

Oorzaken van de fout

Code P013C kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • De zuurstofsensor O₂ kan defect zijn.
 • Er kan schade zijn aan het O₂-circuit van de zuurstofsensor.
 • Hoge weerstand of een breuk in het signaalcircuit van de zuurstofsensor O₂.
 • De katalysator is verstopt.
 • Motor uitlaat lekkage.

Hoe kan ik foutcode P013C wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P013C:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scantool.
 2. Wis de foutcodes uit het computergeheugen en maak een proefrit met het voertuig om te zien of fout P013C opnieuw verschijnt.
 3. Controleer de gegevens van de zuurstofsensor in real time met behulp van een scantool. Om te kijken of de spanning onder 0,2 volt zakt als de auto vertraagt.
 4. Controleer de zuurstofsensor op vervuiling door lekkage van koelvloeistof of motorolie. Vervang zo nodig de zuurstofsensor O₂.
 5. Controleer de elektrische bedrading naar de zuurstofsensor op vocht of mechanische schade. Verhelp eventuele fouten.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Zorg ervoor dat alle andere codes zijn gediagnosticeerd en gerepareerd voordat u onze fout aanpakt. Houd wat gereedschap gereed, zoals een diagnosescanner, een digitale voltmeter. Evenals een bron van voertuiginformatie.

Inspecteer de kabelbomen en connectoren van het systeem visueel. Let vooral op de kabelbomen bij de hete uitlaatpijpen en spruitstukken. Ook die in de buurt van scherpe onderdelen worden gefreesd.

Sluit vervolgens het scanapparaat aan op de diagnosepoort van het voertuig en lees eventuele opgeslagen foutcodes uit. Deze informatie kan nuttig zijn als de fout lijkt te zweven, dus schrijf het op voor later. Wis nu de codes en kijk of code P013C is gewist.

Start nu de motor, laat hem op normale bedrijfstemperatuur komen en laat hem stationair draaien. Als de motor efficiënt draait, moeten de sensorgegevens O₂ regelmatig schommelen tussen 1 en 9 millivolt. Als de spanning langzamer fluctueert dan verwacht, wordt P013C opgeslagen.

Sluit de meetsnoeren van de voltmeter aan op de massa- en signaalkabels van de sensor om de gegevens van de O₂-sensor in real time te controleren. Controleer de weerstand en de spannings- en aardingssignalen.

Om schade aan de regelmodule te voorkomen, moeten de betreffende regelaars worden losgekoppeld voordat de weerstand van het systeemcircuit met een voltmeter wordt getest.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P013C kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Chevrolet
 • Chrysler
 • Dodge
 • Ford
 • GMC
 • Honda
 • Toyota
 • Volkswagen

Bij foutcode P013C kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P013A, P013B, P013D, P014C, P014D, P014E, P014F, P015A, P015B, P015C, P0191, P2BAC.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen