Foutcode P0178 – laag ingangscircuit brandstofsensor

Foutcode P0178 klinkt als “laag ingangscircuit brandstofsensor”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Fuel Composition Sensor Circuit Low Input” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P0178

Opgeslagen code P0178 betekent dat de regelmodule (PCM) een spanningssignaal van de brandstofsamenstellingsensor heeft gedetecteerd dat onder de grens van het geprogrammeerde bereik ligt. De sensor voor de brandstofsamenstelling is soms geïntegreerd in dezelfde behuizing als de brandstoftemperatuursensor.

Foutcode P0178 – laag ingangscircuit brandstofsensor

Terwijl de brandstof door de brandstofsamenstellingssensor loopt, wordt het percentage ethanol, water en andere verontreinigingen geschat. Afhankelijk van de mate van brandstofverontreiniging wordt een passende spanning op de PCM gezet.

De hoeveelheid ethanol in de brandstof wordt gewoonlijk onafhankelijk van de andere verontreinigingen geclassificeerd. Benzinevoertuigen werken normaal, zelfs met tot vijfentachtig procent ethanol in de brandstof.

De hoeveelheid ethanol kan bij elke tankbeurt variëren, zodat een passende aanpassing nodig is voor optimale prestaties en brandstofbesparing. Daarom wisselt de brandstofsamenstellingssensor voortdurend signalen uit met de PCM.

De PCM past het ontstekingstijdstip en de pulsbreedte van de brandstofinjectoren dienovereenkomstig aan voor een efficiëntere verbranding. Het eindresultaat is betere prestaties, minder vervuiling en meer brandstofbesparing.

Code P0178 wordt ingesteld wanneer de PCM een abnormaal of buiten het bereik liggend signaal detecteert. Deze code identificeert verschillende storingen in het circuit, het probleem kan fysiek, mechanisch of elektrisch zijn.

Maar meestal wijst de aanwezigheid van deze fout op de elektrische aard van het probleem.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P0178 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. De motor stopt of start slecht.
 3. Verminderde motorprestaties.
 4. Verhoogd brandstofverbruik.
 5. Er kunnen geen andere symptomen zijn dan een opgeslagen foutcode.

De ernst van fout P0178 is hoog en de oorzaak moet zo snel mogelijk worden verholpen. Als brandstof van slechte kwaliteit wordt gebruikt, kan de motor van het voertuig afslaan en instabiel worden.

Oorzaken van de fout

Code P0178 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Brandstofsensor defect.
 • Beschadigde connector of bedradingsprobleem.
 • Te hoge weerstand in het elektrische circuit.
 • Beschadigde brandstofleiding.
 • Verontreinigde brandstof of gebruik van het verkeerde type brandstof.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P0178 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P0178:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scantool.
 2. Wis de foutcodes uit het geheugen van de computer.
 3. Maak een proefrit met de auto om te zien of fout P0178 opnieuw verschijnt.
 4. Inspecteer de connector en de elektrische kabels visueel op beschadigingen. Indien aanwezig, repareer de beschadigde gebieden.
 5. Controleer of de weerstand binnen de tolerantie ligt.
 6. Test de brandstofsensor.
 7. Test de motorbesturingsmodule (ECM).

Problemen diagnosticeren en oplossen

Zoek de sensor voor de brandstofsamenstelling en controleer de connectoren en bedrading. Let op schaafwonden, blootliggende draden, brandplekken of gesmolten plastic. Maak de connectoren los en controleer zorgvuldig de aansluitingen binnenin. Controleer ze op roest en andere schade.

Verwijder diagnostische foutcode P0178 uit het geheugen en kijk of hij weer terugkomt. Als het weg is, zat het probleem in de kabelboom of de aansluiting. Als de foutcode terugkomt, moeten we de sensor en de bijbehorende circuits testen.

Controle van de sensor voor temperatuur en brandstofsamenstelling

De brandstofsamenstellingssensor wordt gewoonlijk aangesloten met een referentiesignaal van 5 volt en massa. Een brandstofsamenstellingsensor met variabele weerstand sluit het circuit en stuurt een pulssignaal naar de PCM.

Controleer met een multimeter de referentiespanning en massa op de connector van de brandstofsamenstellingsensor. Als er geen referentiespanning op de sensorconnector staat, controleer dan de parallelle circuits op de PCM-connector.

Als de referentiespanning op de PCM-connector niet wordt gedetecteerd, kan het probleem een defect PCM of een PCM-programmeerfout zijn. Maar beschouw een defecte PCM als hoofdoorzaak van fout P0178 alleen als laatste redmiddel.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P0178 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • BMW
 • Buick (LaCrosse)
 • Chevrolet (Camaro, Suburban, Tahoe)
 • Ford
 • GMC (Terrain, Yukon)
 • Honda
 • Land Rover
 • Mazda
 • Nissan
 • Pontiac
 • Scion
 • Volkswagen (Touareg)

Bij foutcode P0178 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0030, P0050, P0102, P0176, P0177, P0179, P0443.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen