Foutcode P023F – brandstofpomp secundair circuit open

Foutcode P023F klinkt als “brandstofpomp secundair circuit open”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Fuel Pump (FP) Secondary Circuit Open” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P023F

Om te starten en te draaien heeft een verbrandingsmotor drie basiscomponenten nodig, namelijk lucht, brandstof en vonk of druk. De code P023F heeft betrekking op de brandstof. Het brandstofsysteem omvat de tank, de lagedrukpomp en soms een hogedrukbrandstofpomp. Ook brandstofleidingen en -slangen, brandstofdrukregelaar en brandstofinjectoren.

Foutcode P023F – brandstofpomp secundair circuit open

De brandstofpomp en de brandstofinjectoren worden elektrisch aangestuurd, dus zijn er ook zekeringen, relais en een regelaar voor. Gewoonlijk maakt de regelaar deel uit van de PCM, hoewel sommige auto’s een aparte brandstofinjectoraandrijvingsmodule hebben.

Meestal wordt het brandstofpomprelais aangestuurd door de regelaar. De PCM-controller zet het brandstofpomprelais of het primaire circuit aan de grond. Die levert dan stroom aan de brandstofpomp via het stroom- of secundaire circuit.

Bij sommige voertuigen schakelt de pomp bij het aanzetten van de sleutel enkele seconden in om het systeem te vullen.

Voor een goede werking van het brandstofsysteem moet alles in harmonie werken. Als er bijvoorbeeld onvoldoende brandstofdruk is, kunnen de brandstofinjectoren geen goede brandstof leveren. Onvoldoende brandstofdruk kan worden veroorzaakt door verschillende elektrische problemen. Eén daarvan is een slechte spanning op de brandstofpomp.

De PCM controleert het secundaire circuit van het brandstofpomprelais op spanning. Als er geen spanning is, wordt foutcode DTC P023F ingesteld, die wordt gedefinieerd als een open secundair circuit van de brandstofpomp.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P023F voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Er kunnen ook andere gerelateerde foutcodes aanwezig zijn.
 3. De motor kan niet starten of starten en vervolgens afslaan.
 4. Onvoldoende brandstoftoevoer door verkeerde werking van de brandstofpomp.
 5. Er kunnen geen andere symptomen zijn dan een opgeslagen foutcode.

Een storing in het secundaire brandstofpompcircuit kan problemen veroorzaken bij het starten van de motor, dus fout P023F wordt als ernstig beschouwd.  Bij verwaarlozing kan de brandstofpomp volledig uitvallen.

Oorzaken van de fout

Code P023F kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Het brandstofpomprelais is defect en de brandstofpomp krijgt geen spanning.
 • Schade aan de kabelboom leidt tot een open circuit in de toevoerleiding van de brandstofpomp.
 • De brandstofpomp kan volledig uitvallen.
 • Losse of beschadigde connectoren.
 • Het feedback circuit is open.
 • Een kleine schok kan de traagheidsschakelaar hebben geactiveerd die het brandstofpompcircuit opent.
 • Zekering brandstofpomp doorgebrand door kortsluiting naar aarde.
 • De motorbesturingsmodule (PCM) is defect.

Hoe kan ik foutcode P023F wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P023F:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scantool. Om na te gaan wanneer en onder welke omstandigheden fout P023F verschijnt.
 2. Wis de foutcodes uit het computergeheugen en maak een proefrit met het voertuig om te zien of de fout opnieuw optreedt.
 3. Test het brandstofpomprelais.
 4. Controleer de elektrische leidingen en aansluitingen visueel op losheid en beschadiging.
 5. Controleer de traagheidsschakelaar, schakel hem zo nodig in.
 6. Vervang de zekering indien nodig.
 7. Wis de foutcode weer uit het computergeheugen, maak een proefrit met het voertuig om te zien of het probleem is opgelost.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Voor de diagnose van de brandstofpompcircuits en het wissen van foutcode P023F is een bedradingsschema van uw voertuig nodig. U kunt dan doorgaan naar de volgende stap.

Als het voertuig start en rijdt, zonder rijvaardigheidsklachten, is er waarschijnlijk een onderbreking in het feedbackcircuit tussen de PCM en het voedingsspanningscircuit van de brandstofpomp. Repareren indien nodig.

Wanneer het voertuig niet start of start en uitvalt door lage brandstofdruk, controleer dan de zekering van de brandstofpomp. Als deze is doorgebrand, controleer dan het voedingscircuit van de brandstofpomp op een massafout.

Verwijder het brandstofpomprelais (FP) en controleer vervolgens de weerstand tussen het spanningscircuit van de brandstofpompconnector en de massa. Als er een kleine weerstand is die wijst op een massafout, moet u de brandstofpomp loskoppelen en opnieuw controleren.

Als de brandstofpomp een hoge of oneindige weerstand vertoont na het loskoppelen, vervang dan de kortgesloten brandstofpomp. Als de weerstand laag is na het loskoppelen van de brandstofpomp, moet u de kortsluiting in het toevoercircuit van het FP opheffen.

Na controle van de elektrische circuits zijn er waarschijnlijk verschillende scenario’s. Ofwel verdwijnt P023F omdat het bedradingsprobleem is verholpen. Of het probleem is een defect relais of brandstofpomp.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P023F kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Cadillac (Escalade, SRX)
 • Chevrolet (Captiva, Cruze, Silverado)
 • Citroen
 • GMC
 • Opel (Antara, Insignia)
 • Peugeot (308)
 • Subaru

Bij foutcode P023F kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0232, P0237, P0470, P0472, P0603, P0693, P069E, P1000, P1280, P1690, B1362.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen