Foutcode P0279 – cilinder 7 injector circuit laag

Foutcode P0279 klinkt als “cilinder 7 injector circuit laag”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Cylinder 7 Injector Circuit Low” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P0279

Deze Diagnostic Trouble Code (DTC) is een generieke code. Fout P0279 wordt beschouwd als een generieke code, omdat hij van toepassing is op alle merken en modellen voertuigen. Hoewel de specifieke reparatiestappen per model enigszins kunnen verschillen.

Foutcode P0279 – cilinder 7 injector circuit laag

De PCM communiceert en beveelt de brandstofinjectoren met behulp van een interne schakelaar die “driver” wordt genoemd. De controlemodule controleert elk bestuurderscircuit op fouten.

Wanneer de PCM bijvoorbeeld een commando geeft om een brandstofinjector “uit te schakelen”, verwacht hij een hoge spanning in het drivercircuit. Omgekeerd verwacht de brandstofinjector, wanneer hij een “aan”-commando ontvangt, een lage spanning in het drivercircuit.

Code P0279 betekent dat de motorregelmodule een laag signaalniveau in het brandstofinjectorcircuit nr. 7 heeft gedetecteerd. Het brandstofinjectorcircuit regelt de brandstofinjectoren en bepaalt hoeveel brandstof er nodig is en wanneer deze moet worden gespoten.

Als een brandstofinjector uitvalt, gaat het signaal schommelen. Dit betekent dat de bedrijfsparameters van de motor veranderen doordat er gemengde parameters in het PCM terechtkomen.

De regelmodule probeert de situatie te corrigeren en geeft een commando om de brandstofinspuiting te verminderen, wat resulteert in een magerder mengsel. De zuurstofsensor stuurt dan een signaal voor een arm mengsel naar de PCM. De regelmodule reageert door het brandstofmengsel naar alle cilinders te verrijken. Het brandstofverbruik neemt hierdoor drastisch toe.

Een cilinder met een defecte injector creëert een arm mengsel, dat op zijn beurt hogere cilinderkoptemperaturen veroorzaakt, met detonatie als gevolg. De detonatiesensor detecteert de detonatie en geeft een signaal aan de PCM, die reageert door de timing te vertragen. De motor loopt nu met tussenpozen, wat bovendien leidt tot een afname van het vermogen.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P0279 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het dashboard gaat branden (de code wordt in het geheugen van de ECU opgeslagen als een fout).
 2. Het motortoerental kan onregelmatig zijn en het voertuig kan onrustig lopen.
 3. Verhoogd brandstofverbruik.
 4. De motor kan afslaan of slecht starten.
 5. Schokkerig/vonkend geluid bij stationair draaien of onder belasting.
 6. Slechte acceleratie.
 7. Zwarte rook uit de uitlaat.

De ernst van fout P0279 is bovengemiddeld, voorzichtigheid is geboden. Het voertuig kan een ernstig probleem hebben dat de veiligheid in gevaar kan brengen.

Oorzaken van de fout

Code P0279 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Gebroken of kortgesloten injector draden.
 • Verstopte brandstofinjector.
 • Volledig defect aan het mondstuk.
 • Kabelboom maakt soms kortsluiting met onderdelen onder de motorkap.
 • Losse of gecorrodeerde connector.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P0279 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P0279:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scanner.
 2. Wis de foutcodes uit het geheugen van de computer.
 3. Maak een proefrit met het voertuig om te zien of fout P0279 opnieuw verschijnt.
 4. Inspecteer de brandstofinjectoren en de bijbehorende draden en connectoren visueel op beschadigingen.
 5. Controleer de werking van de brandstofinjectoren.
 6. Controleer zo nodig de werking van de brandstofinjectoren op een speciale testbank.
 7. Test de motorbesturingsmodule (ECM).

Problemen diagnosticeren en oplossen

Start de diagnose van fout P0279 door de aanwezigheid van accuspanning (12 V) op de aansluitkabel van de injector te controleren. Als er geen spanning is, controleer dan met een testlamp of er continuïteit is met de aarde. Aangesloten op de pluskant van de batterij. Als het oplicht is er kortsluiting met de massa in het voedingscircuit.

Elimineer de kortsluiting in de spanningstoevoer en herstel de juiste accuspanning. Vergeet niet de zekering te controleren en zo nodig te vervangen.

Eén injector kan de accuspanning naar alle injectoren kortsluiten.

Als er accuspanning op de kabelboom van de injector staat, is de volgende stap het inschakelen van het licht om te controleren of de injectorbestuurder werkt. Installeer de lichtindicator in de injectorharnas in plaats van de brandstofinjector. Dit zal snel knipperen wanneer de injectordriver in werking is.

Controleer de weerstand van de brandstofinjector als u weerstandsspecificaties hebt. Als de weerstand boven of onder de nominale waarde ligt, moet de brandstofinjector worden vervangen. Als de injector de test doorstaat, is het probleem waarschijnlijk onstabiele bedrading.

Vergeet niet dat een brandstofinjector goed kan werken wanneer hij koud is, maar defect kan zijn wanneer hij warm is, of omgekeerd.

Controleer het harnas

Controleer de kabelboom op schuurplekken en de connector op losse contacten of een kapot slot. Zo nodig repareren en controleren of fout P0279 terugkeert.

Koppel de PCM-stekker los en maak verbinding met het brandstofinjectorbestuurderscircuit. Elke weerstand wijst op een probleem. Oneindige weerstand duidt op een breuk in het circuit. Zoek en repareer, en probeer het opnieuw.

Als u geen problemen vindt met de kabelboom, maar de brandstofinjector driver werkt niet, controleer dan de voeding en massa van de PCM. Als ze in orde zijn, kan de PCM zelf defect zijn.

Als het elektrische gedeelte in orde is, is het waarschijnlijk dat de injector zelf verstopt of vervuild is. Probeer hem schoon te maken, de spoelkit is goedkoop en zal ook de andere injectoren beter laten werken. Als spoelen het probleem niet oplost, moet de injector worden vervangen.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P0279 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Chevrolet
 • Ford
 • Hyundai
 • Mercedes-Benz
 • Opel

Bij foutcode P0279 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0273, P0276, P0282, P0285, P0288, P0291, P0294.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen