Foutcode P033B – bereik/prestaties klopsensorcircuit (Bank 2, Sensor 4)

Foutcode P033B klinkt als “bereik/prestaties klopsensorcircuit (Bank 2, Sensor 4)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Knock Sensor (KS) Circuit Range/Performance (Bank 2, Sensor 4)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P033B

Deze Diagnostic Trouble Code (DTC) is een generieke code. Fout P033B wordt beschouwd als een generieke code, omdat hij van toepassing is op alle merken en modellen voertuigen. Hoewel de specifieke reparatiestappen per model enigszins kunnen verschillen.

Foutcode P033B – bereik/prestaties klopsensorcircuit (Bank 2, Sensor 4)

De detonatiesensor (KS) is op de motor gemonteerd en wordt gebruikt om vonkontsteking te detecteren. Wanneer een vonk wordt geslagen of geklopt, produceert de sensor een spanningssignaal dat naar de PCM wordt gestuurd. De PCM verandert dan de hoek van de ontsteking om de motor te beschermen.

In de detonatiesensor zit een piëzo-elektrisch kristal. Dit kristal wordt gebruikt om een variabele spanning te creëren wanneer het trilt. Dat wil zeggen, het is een soort omvormer die veranderingen in fysische grootheden omzet in een elektrisch signaal.

Detonatiesensor (KS), heeft gewoonlijk twee draden. De ene levert 5 volt aan de sensor, en de tweede geeft de parameters van de ontstekingssensor door aan de PCM, het is de signaaldraad.

De signaalkabel van de sensor vertelt de PCM wanneer de detonatie optreedt, en hoe sterk die is. De PCM vertraagt dan het ontstekingstijdstip om voortijdige detonatie te voorkomen. De meeste PCM’s zijn in staat vonkontstekingstendensen in de motor tijdens normaal bedrijf te detecteren.

Foutcode P033B betekent dat het werkingsbereik van het circuit van de detonatiesensor niet correct is. Dat wil zeggen dat de PCM een probleem met de detonatiesensor of zijn circuit heeft gedetecteerd. Sommige voertuigen kunnen zijn uitgerust met meer dan één detonatiesensor. Deze code verwijst naar sensor 4 op bank 2, motorzijde, die geen cilinder nummer 1 heeft.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P033B voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het waarschuwingslampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. De motor kan draaien, maar met verminderde prestaties (vermogensverlies).
 3. Schokken en ook detonatie in de motor.
 4. Verhoogd brandstofverbruik.
 5. Er kunnen geen andere symptomen zijn dan een opgeslagen foutcode.

De fout P033B wordt niet als zeer ernstig beschouwd. Als het zich voordoet, zal het waarschijnlijk geen ernstige rijproblemen veroorzaken, maar er kan een lichte daling van het motorvermogen optreden.

Oorzaken van de fout

Code P033B kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • De detonatiesensor is defect en moet vervangen worden.
 • Defecte of kortgesloten detonatiesensor circuit.
 • Verkeerde brandstof octaangehalte.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P033B wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P033B:

 1. Inspecteer visueel de elektrische kabels en connectoren naar de sensor.
 2. Controleer de integriteit van de bedradingsbundel van de PCM naar de connector van de bedradingsbundel van de ontstekingssensor.
 3. Meet de weerstand van de detonatiesensor en vergelijk die met de fabrieksspecificaties.
 4. Vervang de detonatiesensor indien nodig.

Merk op dat er twee soorten detonatiesensoren bestaan: het resonantietype van de loop en het breedbandige type van de ringen.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Begin de diagnose met een visuele inspectie van alle kabelbomen en connectoren van het systeem. Controleer alle elektrische circuits, sensoren en connectoren die vervuild zijn met motorolie, koelvloeistof of stuurbekrachtigingsvloeistof.

Vloeistoffen op basis van aardolie staan erom bekend dat zij de beschermende isolatie van de bedrading aantasten en kortsluiting veroorzaken of het circuit verbreken. Hierdoor kan de fout P033B verschijnen.

Sensortest

Om een detonatiesensor van het oude type te testen, sluit u een op wisselspanning ingestelde multimeter aan tussen de uitgangskabel van de sensor en de aarde. Klop op de motor in de buurt van de sensor. U zou de waarde van de wisselspanning op de digitale multimeter moeten zien. Zo niet, dan is de sensor defect en moet hij worden vervangen.

Om een resonantiesensor te controleren, sluit u de digitale multimeter op dezelfde manier aan. Maar in plaats van op het motorblok te tikken. Het brandstofpomprelais moet worden verwijderd om te voorkomen dat de motor start.

Start de motor, schakel een versnelling in en houd uw voet op de rem. Zodra de auto brandstof tekort komt, gaat hij tikken en gas geven. U zou dan een wisselspanning moeten zien. Zo niet, dan is de detonatiesensor defect en moet hij worden vervangen.

Controle van de elektrische circuits

Als de detonatiesensor normaal werkt, maar code P033B blijft branden, moet u het sensorcircuit controleren. Sluit met een op weerstand ingestelde digitale multimeter één kant van de meter aan op de kant van de kabelboom van de sensorconnector. En de andere naar de ingang van de ontstekingssensor op de PCM. Dit controleert de continuïteit van het circuit tussen de sensor en de PCM.

Nu moeten we de aarding controleren. Sensoren van het oude type zijn geaard via de sensor zelf, terwijl sensoren van het nieuwe type gewoonlijk een afzonderlijk massacircuit hebben. Sluit de rode multimeterkabel aan op de pluspool van de accu en de zwarte op de massa. U zou een waarde van ongeveer 12 volt moeten zien, wat wijst op een goede aarding. Zo niet, zoek dan naar een defect circuit.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P033B kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Chevrolet
 • Ford
 • Toyota
 • Volkswagen

Bij foutcode P033B kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P033A, P033C, P033D, P033E.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen