Foutcode P0433 – verwarmde katalysatorefficiëntie onder de drempel (Bank 2)

Foutcode P0433 klinkt als “verwarmde katalysatorefficiëntie onder de drempel (Bank 2)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P0433

Deze Diagnostic Trouble Code (DTC) is een generieke code. Fout P0433 wordt beschouwd als een generieke code, omdat hij van toepassing is op alle merken en modellen voertuigen. Hoewel de specifieke reparatiestappen per model enigszins kunnen verschillen.

Foutcode P0433 – verwarmde katalysatorefficiëntie onder de drempel (Bank 2)

De katalysator (katalysator) van het voertuig helpt de uitlaatgassen te verminderen door ze van zuurstof te voorzien. Het helpt koolwaterstoffen (HC), koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx) om te zetten in waterdamp (H₂O), kooldioxide (CO₂) en stikstof (N).

De PCM (transmission control module) controleert de efficiëntie van de katalysator met een zuurstofsensor na de katalysator. Deze sensor wordt hoofdzakelijk voor dit doel gebruikt. Het zou veel langzamer moeten schakelen dan de voorste zuurstofsensoren.

Tegenwoordig worden verwarmde zuurstofsensoren gebruikt in voertuigen met emissiebeperkingssystemen. Het doel van het verwarmingselement, dat in de zuurstofsensor is geïntegreerd, is de sensor sneller op bedrijfstemperatuur te brengen.

Zodra dit is gebeurd, begint de emissieregeling te werken. De motorregelmodule (PCM) controleert de temperatuur. En als er een fout is, wordt deze foutcode P0433 ingesteld.

Dit gebeurt wanneer de PCM detecteert dat de verwarmde sensor O₂ na de katalysator te langzaam schakelt. Of als er geen verandering is tussen de ingang en de uitgang van de katalysator.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P0433 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. De motor stopt of start slecht.
 3. Verminderde motorprestaties.
 4. Verhoogd brandstofverbruik.
 5. Verhoogde uitstoot van de uitlaatpijp.
 6. Soms zijn er geen symptomen ondanks de opgeslagen foutcode.

De fout wordt als matig beschouwd als er geen symptomen zijn. Als er echter symptomen zijn, moet de oorzaak van de P0433-fout zo snel mogelijk worden verholpen. Negeren kan leiden tot ernstige schade aan de katalysator.

Oorzaken van de fout

Code P0433 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Slechte of niet werkende katalysator.
 • Defecte zuurstofsensor.
 • De motor draait zonder optimale lucht/brandstof verhouding.
 • Motor lekt voor de katalysator.
 • De ontsteking slaat over in de motorcilinders.
 • Beschadigde draden en connectoren.
 • Problemen met de luchtdruksensor.
 • Luchtstroomsensor is defect.
 • Defecte brandstofdrukregelaar.

Hoe kan ik foutcode P0433 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P0433:

 1. Controleer de sensordraden bij de katalysator.
 2. Controleer de zuurstofsensoren.
 3. Repareer eventuele lekken in de motor.
 4. Test de luchtstroomsensor en de luchtdruksensor in het spruitstuk.
 5. Controleer de brandstofdrukregelaar.
 6. Als er geen problemen worden gevonden, controleer dan de katalysator en vervang deze indien nodig.

Problemen diagnosticeren en oplossen

De P0433 fout wordt gediagnosticeerd met een standaard OBD-II scanner. Gebruik de scantool om de gegevens te bekijken en informatie over de code te verzamelen. Controleer ook of er andere foutcodes aanwezig zijn.

Wis vervolgens de foutcodes uit het geheugen van de PCM en controleer het systeem opnieuw om te zien of fout P0433 opnieuw verschijnt. Als de code verdwijnt, kan dit duiden op een intermitterende fout of de code verscheen per ongeluk.

Katalysator en lekken controleren

Controleer op uitlaatlekken, repareer indien nodig. Controleer alle elektrische aansluitingen die op de zuurstofsensor zijn aangesloten. Soms kan de elektrische connector door hitte en trillingen losraken, waardoor het waarschuwingslampje motorstoring gaat branden.

Als er een code wordt gevonden, controleer dan of de zuurstofsensoren goed werken. Vergelijk de weergegeven uitgangssignalen met de in de handleiding aangegeven waarden.

Lees de temperatuur af bij de inlaat van de converter en vervolgens bij de uitlaat. Het verschil tussen de in- en uitlaattemperatuur moet ongeveer 37°C bedragen. Als het temperatuurverschil 93°C nadert of 260°C bereikt. De katalysator is waarschijnlijk beschadigd.

Test de zuurstofsensor, controleer de kabelboom

Controleer de kabelboom naar de zuurstofsensor. Het is belangrijk om te controleren of er geen doorgebrande, gerafelde of loszittende delen zijn. Die kunnen een bewegend onderdeel raken terwijl de auto in beweging is.

Controleer de werking van de O₂-sensor door de motor goed op te warmen. Denk eraan dat de sensor pas werkt als hij zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

Sluit de uitgang van de sensor aan op een multimeter en start de motor bij ongeveer 2000-2500 toeren. De uitgang moet een spanning vertonen die schommelt tussen 0,1V en 0,9V. Als de uitgang van de sensor niet verandert of als de reactietijd te lang is. Dit betekent dat u een slechte zuurstofsensor hebt en dat u die moet vervangen.

Het vervangen van de zuurstofsensor O₂ zal hoogstwaarschijnlijk de fout verhelpen. Maar soms moet de katalysator worden vervangen om het probleem te verhelpen. Inspecteer ook andere voertuigonderdelen om de oorzaak van de schade aan de katalysator vast te stellen.

Als code P0433 wordt gecombineerd met andere codes, probeer dan eerst de andere codes te corrigeren.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P0433 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Audi
 • Chevrolet (Equinox, Silverado)
 • Dodge (RAM)
 • Ford (Escape)
 • GMC
 • Honda
 • Mercedes-Benz (SLK230)
 • Nissan
 • Toyota
 • Volkswagen
 • GAZelle (Valdai)
 • MAZ

Bij foutcode P0433 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0430, P0431, P0432, P0434, P0435, P0436, P0437, P0438, P0439, P0466, P1747.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen