Foutcode P0435 – storing in de katalysatortemperatuursensor (Bank 2, Sensor 1)

Foutcode P0435 klinkt als “storing in de katalysatortemperatuursensor (Bank 2, Sensor 1)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Catalyst Temperature Sensor Malfunction (Bank 2, Sensor 1)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P0435

Deze Diagnostic Trouble Code (DTC) is een generieke code. Fout P0435 wordt beschouwd als een generieke code, omdat hij van toepassing is op alle merken en modellen voertuigen. Hoewel de specifieke reparatiestappen per model enigszins kunnen verschillen.

Foutcode P0435 – storing in de katalysatortemperatuursensor (Bank 2, Sensor 1)

De katalysator is een onderdeel van het uitlaatsysteem dat eruitziet als een demper. De werking ervan verschilt echter aanzienlijk van die van een geluiddemper. De werking van de katalysator bestaat erin de uitlaatemissies te verminderen.

Op de katalysator voor en achter is een zuurstofsensor gemonteerd. Als de auto is opgewarmd en in gesloten circuit loopt. De O₂-uitlezing van de zuurstofsensor aan de voorkant dient te schommelen. De aflezing van de zuurstofsensor O₂ achter dient redelijk stabiel te zijn.

Normaal gesproken wordt code P0435 ingesteld en gaat het controlelampje (Check Engine) branden als de meetwaarden van de twee sensoren dezelfde zuurstofconcentratie in de uitlaatgassen weergeven. Zuurstofsensoren O₂ worden ook lambdasondes genoemd. De fout geeft aan dat de katalysator niet zo efficiënt werkt als zou moeten (volgens de specificaties).

Over het algemeen is er geen katalysator temperatuursensor, fout P0435 verwijst naar de verwarmde zuurstofsensor.

Tegenwoordig worden in voertuigen met emissiebeperkingssystemen verwarmde zuurstofsensoren gebruikt. Het doel van het in de zuurstofsensor ingebouwde verwarmingselement is de sensor sneller op bedrijfstemperatuur te brengen.

Zodra dit is gebeurd, begint de emissieregeling te werken. De motorregelmodule (ECM) controleert de temperatuur van de verwarmde sensor. En als er een storing is, wordt deze code ingesteld.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P0435 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Er kunnen ook andere gerelateerde foutcodes aanwezig zijn.
 3. De motor slaat af of start slecht.
 4. Zwevende toeren, of pogingen tot afslaan bij stationair toerental.
 5. Vermindering van het motorvermogen.
 6. Slechte acceleratie.
 7. Verhoogd brandstofverbruik.
 8. Soms zijn er geen symptomen, hoewel de foutcode is opgeslagen.

De fout wordt als matig beschouwd als er geen symptomen zijn. Als er echter symptomen zijn, moet de oorzaak van fout P0435 zo snel mogelijk worden verholpen. Negeren kan leiden tot ernstige schade aan de katalysator.

Oorzaken van de fout

Code P0435 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Beschadigde of defecte zuurstofsensor (O₂).
 • Beschadigde of verkeerd aangesloten bedradingsbundel van de zuurstofsensor (HO₂S).
 • Beschadigd of lekkend uitlaatspruitstuk, katalysator, demper, uitlaatpijp.
 • Vertraagd ontstekingstijdstip.
 • Zuurstofsensoren aan de voor- en achterzijde van de katalysator geven te gelijke waarden aan.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P0435 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P0435:

 1. Lees alle foutcodes die in het geheugen van de PCM van de auto zijn opgeslagen met een OBD-II scantool.
 2. Controleer de werking van de zuurstofsensor O₂ achter de katalysator (bij de uitlaat). De spanningswaarde van deze sensor moet stabiel zijn.
 3. Diagnose van eventuele andere foutcodes die code P0435 kunnen hebben veroorzaakt.
 4. Problemen met het ontstekingstijdstip van de motorcilinder en storingen in het brandstofsysteem oplossen.
 5. Controleer de zuurstofsensor achter de katalysator (bij de uitlaat) op slijtage en schade.
 6. Maak een proefrit met het voertuig om de zuurstofsensor te controleren.
 7. Vervang of herprogrammeer het defecte PCM indien nodig.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Als er geen bijkomende fouten zijn, wis dan foutcode P0435 en maak een korte testrit. Laat de PCM in closed loop mode gaan, scan dan het systeem opnieuw en kijk of de code is teruggekeerd.

Katalysator en lekken controleren

Controleer op uitlaatlekken, repareer indien nodig. Controleer alle elektrische aansluitingen die op de zuurstofsensor zijn aangesloten. Soms kan de elektrische connector door hitte en trillingen losraken, waardoor de motorstoringscode-indicator gaat branden.

Als er een code wordt gevonden, controleer dan of de zuurstofsensoren goed werken. Vergelijk de weergegeven uitgangssignalen met de in de handleiding aangegeven waarden.

Lees de temperatuur af bij de inlaat van de converter en vervolgens bij de uitlaat. Het verschil tussen de in- en uitlaattemperatuur moet ongeveer 37°C bedragen. Als het temperatuurverschil 93°C nadert of 260°C bereikt. De katalysator is hoogstwaarschijnlijk beschadigd.

Test de zuurstofsensor, controleer de kabelboom

Controleer de kabelboom naar de zuurstofsensor. Controleer of er geen doorgebrande, gerafelde of loszittende delen zijn. Die kunnen een bewegend onderdeel raken terwijl de auto in beweging is.

Controleer de werking van de O₂-sensor door de motor goed op te warmen. Denk eraan dat de sensor pas werkt als hij zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

Sluit de uitgang van de sensor aan op een multimeter en start de motor bij ongeveer 2000-2500 toeren. Er moet een spanning zijn die schommelt tussen 0,1 V en 0,9 V aan de uitgang. Als de uitgang van de sensor niet verandert of als de reactietijd te lang is. Dit betekent dat u een slechte zuurstofsensor hebt en dat u die moet vervangen.

Vervanging van de zuurstofsensor O₂ zal hoogstwaarschijnlijk de fout verhelpen. Maar soms moet de katalysator worden vervangen om het probleem te verhelpen. Als code P0435 gecombineerd is met andere codes, probeer dan eerst de andere codes te corrigeren.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P0435 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Chevrolet (Silverado)
 • Dodge
 • Ford
 • Jeep
 • Kia
 • Mercedes-Benz
 • Nissan
 • Opel (Zafira)
 • Ssangyong
 • Subaru
 • Toyota

Bij foutcode P0435 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0436, P0437, P0438, P0439.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen