Foutcode P061E – interne controlemodule remsignaalprestaties

Foutcode P061E klinkt als “interne controlemodule remsignaalprestaties”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Internal Control Module Brake Signal Performance” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P061E

De opgeslagen code P061E betekent dat de Powertrain Control Module (PCM) een interne prestatiefout in het remsignaalbewakingssysteem heeft gedetecteerd. Andere regelaars kunnen ook een prestatiefout van de PCM-processor detecteren en deze code opslaan.

Foutcode P061E – interne controlemodule remsignaalprestaties

De interne modulebewaking is verantwoordelijk voor diverse zelftestfuncties van de controller en de algemene verantwoording. De ingangs- en uitgangssignalen van de remmen worden door de PCM zelf getest en voortdurend gecontroleerd.

Het remsignaalcircuit wordt bewaakt door de PCM met behulp van inputsignalen van de rempedaalsensor. Het remsignaalcircuit is een integraal onderdeel van diverse besturingssystemen die in auto’s worden gebruikt. De meest voorkomende zijn cruise control en het vergrendelingssysteem van de koppelomvormer.

De PCM ontvangt inputsignalen van de remlichtschakelaar en gebruikt deze gegevens om diverse functies te activeren, respectievelijk te deactiveren. De ingangssignalen zijn normaal beperkt tot aan of uit.

Wanneer het contact aanstaat en het PCM wordt ingeschakeld, worden talrijke zelftests van de interne controllerverwerking gestart. Naast het uitvoeren van zelftests vergelijkt het controllernetwerk (CAN) ook de signalen van elke afzonderlijke module. Om ervoor te zorgen dat elke regelaar goed werkt, worden deze tests gelijktijdig uitgevoerd.

Als de PCM een discrepantie detecteert tussen het gewenste remsignaal en het werkelijke remsignaal, wijst dit op een interne CPU-fout. Dan wordt code P061E opgeslagen en kan het storingslampje (MIL) gaan branden.

Het kan verschillende storingscycli duren voordat het MIL oplicht, afhankelijk van de waargenomen ernst van de storing.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P061E voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Stoplichten die niet werken.
 3. Plotseling of vertraagd schakelen.
 4. Motor viel uit bij het stoppen.
 5. Verhoogd brandstofverbruik.

De storing in de moduleprocessor moet bij interne controle als een ernstige code worden aangeduid. De opgeslagen fout P061E kan een onregelmatige werking van de koppelomvormer of een niet werkende cruise control veroorzaken.

Oorzaken van de fout

Code P061E kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • De remlichtschakelaar is defect.
 • Open of kortsluiting in de kabelboom.
 • Gecorrodeerde elektrische connector op de remlichtschakelaar.
 • De CAN-bus kan defect zijn en een kortsluiting of draadbreuk vertonen.
 • Onvoldoende aarding van de besturingsmodule.
 • Soms is de oorzaak de PCM zelf.

Hoe kan ik foutcode P061E wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P061E:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scantool. Om na te gaan wanneer en onder welke omstandigheden fout P061E verschijnt.
 2. Wis de foutcodes uit het computergeheugen en maak een proefrit met het voertuig om te zien of de fout opnieuw optreedt.
 3. Controleer de remlichtschakelaar en de circuits en connectoren.
 4. Als de foutcode opnieuw verschijnt, controleer dan visueel de elektrische bedrading en de connector van de besturingsmodule (PCM).
 5. Meet de batterijspanning en vergelijk de waarde met de in de specificaties van de fabrikant opgegeven waarde.
 6. Controleer met een multimeter de integriteit van de voedings- en massacircuits van de regelmodule (PCM).
 7. Controleer de werking van de besturingsmodule (PCM) volgens de procedure van de voertuigfabrikant.
 8. Wis de foutcode weer uit het computergeheugen, maak een proefrit met het voertuig om vast te stellen of het probleem is opgelost.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Als er ECM/PCM vermogenscodes aanwezig zijn, moeten deze worden gewist voordat u probeert een diagnose van fout P061E te stellen. Als er codes voor stoplichtschakelaars zijn, moeten die eerst worden gewist.

Sluit vervolgens het scanapparaat aan op de diagnosepoort van het voertuig en haal alle opgeslagen codes en gegevens op. Noteer deze informatie voor het geval de code intermitterend blijkt te zijn.

Nadat u alle noodzakelijke informatie hebt geregistreerd, wist u de codes en maakt u een proefrit met het voertuig totdat de code is gewist of de PCM in de stand-by-modus gaat. Als de PCM in stand-by modus gaat, is de code intermitterend en moeilijker te diagnosticeren.

Controle van de regelaar en de elektrische onderdelen

Gebruik een multimeter om de zekeringen en het vermogensrelais op de regelaar te controleren. Controleer en vervang zo nodig doorgebrande zekeringen. Zekeringen moeten worden gecontroleerd wanneer het circuit wordt belast.

Als alle zekeringen en relais naar behoren werken, moet een visuele inspectie van de bedrading en de kabelbomen van de regelaar worden uitgevoerd. De aarding van het chassis en de motor moet ook worden gecontroleerd.

Inspecteer de systeemcontrollers visueel op tekenen van schade door water, temperatuur of botsingen. Elke regelaar die beschadigd is, vooral door water, moet als defect worden beschouwd.

Als de voedings- en massacircuits van de controller niet beschadigd zijn, is waarschijnlijk de controller zelf defect of is er een programmeerfout. De besturingsmodule moet opnieuw worden geprogrammeerd om hem te vervangen.

In tegenstelling tot de meeste andere codes wordt fout P061E waarschijnlijk veroorzaakt door een defecte controller of een programmeerfout.

Sommige aftermarket PCM fabrikanten bieden voorgeprogrammeerde controllers aan voor bepaalde modellen. Contacteer uw aftermarket leverancier met het serienummer van het voertuig, de kilometerstand en andere relevante informatie.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P061E kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Chrysler
 • Dodge (RAM)
 • Ford
 • Land Rover (Discovery)
 • Volvo

Bij foutcode P061E kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P061A, P061B, P061C, P061D, P061F.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen