Foutcode P0900 – circuit koppelingsactuator open

Foutcode P0900 klinkt als “circuit koppelingsactuator open”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Clutch Actuator Circuit Open” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P0900

OBD-II foutcode P0900 is gedefinieerd als ‘Clutch actuator circuit open’. Het wordt ingesteld wanneer de PCM of TCM-regelmodule detecteert dat het koppelingsbedieningscircuit open is.

Foutcode P0900 – circuit koppelingsactuator open

De TCM analyseert de uitgangsspanning van de actuator wanneer de koppeling wordt in- en uitgeschakeld, en gebruikt informatie van verschillende sensoren. Om het juiste koppel voor het schakelen te berekenen.

Het schakelen wordt geactiveerd door een commando van de TCM om de koppelingsactuator in te schakelen om de koppeling uit te schakelen. De verschillende actuatoren in de transmissie ontkoppelen dan de huidige versnelling. En afhankelijk van de actuele bedrijfsomstandigheden wordt een hogere of lagere snelheid ingeschakeld.

Sommige actuators maken gebruik van elektromagnetische mechanismen om de hoofdkoppelingscilinder te bedienen. De kracht in deze wordt overgebracht door remvloeistof, terwijl andere ontwerpen gebruik maken van elektronische sensoren die door microprocessoren worden gecontroleerd.

Ongeacht het ontwerp hebben alle koppelingssystemen tot doel de rijprestaties te verbeteren door handmatige bediening overbodig te maken.

Computergestuurde koppelingssystemen werken gewoonlijk in systemen met dubbele koppeling. Waarbij één koppeling het schakelen van even nummers regelt. De andere regelt het schakelen van de oneven versnellingen.

Wanneer de controlemodule (TCM) een open circuit detecteert in het circuit van de koppelingsaandrijving. Code P0900 is ingesteld en het waarschuwingslampje voor de motor of de transmissie gaat branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P0900 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Het waarschuwingslampje van de transmissie gaat branden.
 3. Geen enkele versnelling kan worden ingeschakeld.
 4. De transmissie kan in de noodmodus staan.
 5. De transmissie kan afslaan in één versnelling.
 6. De motor kan afslaan tijdens het rijden.
 7. De motor kan om veiligheidsredenen niet starten.

Een opgeslagen foutcode P0900 wordt als ernstig beschouwd, omdat deze problemen met het rijgedrag en de veiligheid van het voertuig kan veroorzaken. De omstandigheden die hebben bijgedragen tot de opgeslagen code moeten zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.

Oorzaken van de fout

Code P0900 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Defecte koppelingsbediening.
 • Interne elektrische storingen in de motoren of solenoïden van de aandrijving.
 • Defecte bewegings- of koppelingssensoren.
 • Kortgesloten of beschadigde kabelboom.
 • Los of defect massacontact in de besturingseenheid.
 • Gecorrodeerde, beschadigde of losse connector.
 • Defecte zekering of smeltlood.
 • Transmission control module (TCM) kan defect zijn.

Hoe kan ik foutcode P0900 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P0900:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scantool.
 2. Wis de foutcodes uit het geheugen van de computer.
 3. Maak een proefrit met het voertuig om te zien of fout P0900 opnieuw verschijnt.
 4. Inspecteer de relevante draden en connectoren visueel op beschadigingen.
 5. Controleer de bewegings- of koppelingsslagsensoren.
 6. Repareer zo nodig de defecte onderdelen.
 7. Test de transmissiecontrolemodule (TCM).

Problemen diagnosticeren en oplossen

Het eerste wat u moet doen bij de diagnose van een P0900-code is het elektrische gedeelte controleren op schade. In moderne auto’s vereisen elektrische en elektronische signalen een goede bekabeling voor een goede gegevensoverdracht.

Eventuele storingen, zoals breuken, losgeraakte connectoren of corrosie, kunnen de signalen onderbreken, wat leidt tot storingen in de transmissiecontrole. Controleer vervolgens de accu, want sommige PCM- en TCM-modules zijn gevoelig voor lage spanning.

Als de batterij bijna leeg is, kan het systeem dit als een fout detecteren. Controleer of de accu minimaal 12 volt levert en of de dynamo goed werkt, met minimaal 13 volt bij stationair toerental.

Elektrische controle

Controleer de bewegings- of koppelingsslagsensoren, controleer alle bedrading op massa, stroom en continuïteit. Controleer bovendien de stroomsterkte van de actuatorsolenoïde en de actuatorpositiesensor.

Deze componenten maken deel uit van het controlecircuit en moeten samen met alle andere componenten worden gecontroleerd. Repareer of vervang zo nodig de onderdelen en test het systeem opnieuw om te zien of de code terugkeert.

Als alle waarden binnen de specificaties vallen, raadpleeg dan de onderhoudshandleiding om na te gaan hoe het koppelingsmechanisme rechtstreeks kan worden bekrachtigd. Als het mechanisme niet reageert, controleer dan alle aansluitingen en de aarding.

Controleer het mechanisme op continuïteit en weerstand voordat u het rechtstreeks onder stroom zet.

Als het mechanisme werkt, controleer het dan meerdere malen op incidentele storingen of tekenen van oververhitting. Als het apparaat oververhit raakt of met tussenpozen werkt, vervang het dan, maar denk eraan dat vervanging in sommige gevallen herprogrammering vereist.

De transmissiecontrolemodule (TCM) gaat zeer zelden stuk, dus bij de diagnose van fout P0900 moet deze worden gecontroleerd als alle andere controles zijn uitgevoerd.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P0900 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Citroen
 • Ford (E250, Focus, Transit)
 • Hyundai
 • Land Rover
 • Mazda
 • Mercedes-Benz
 • Nissan
 • Peugeot (107)
 • Smart
 • Toyota (Auris, Aygo, Corolla, Yaris)

Bij foutcode P0900 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0901, P0902, P0903.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen