Foutcode P2007 – inlaatspruitstuk runner control stuck closed (Bank 2)

Foutcode P2007 klinkt als “inlaatspruitstuk runner control stuck closed (Bank 2)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Intake Manifold Runner Control (IMRC) Stuck Closed (Bank 2)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P2007

Deze Diagnostic Trouble Code (DTC) is een generieke powertrain code. Fout P2007 wordt beschouwd als een generieke code, aangezien hij van toepassing is op alle merken en modellen voertuigen. Hoewel de specifieke reparatiestappen per model enigszins kunnen verschillen.

Foutcode P2007 – inlaatspruitstuk runner control stuck closed (Bank 2)

De spruitstukkleppen zijn ontworpen om de snelheid waarmee de inlaatlucht door het inlaatspruitstuk stroomt, te verhogen of te verlagen. De kleppen worden versteld door middel van een actuator.

De mate van opening is afhankelijk van het motortoerental en andere bedrijfsomstandigheden. Zoals gasstand en snelheid. En ook omgevingsfactoren zoals luchtdruk en omgevingstemperatuur.

Voor een goede werking van het systeem is een hoge mate van controle vereist. Code P2007 betreft zowel mechanische storingen als elektrische open circuits in de bedieningsorganen. Maar vacuüm lekken, kunnen deze code in sommige gevallen ook veroorzaken. Aangezien de klepstandsensor een signaal kan produceren dat niet overeenkomt met de gewenste positie.

Wanneer in het systeem een inlaatspruitstukbedieningsklep (IMRC) wordt gebruikt, controleert de PCM de actuele klepposities. Als de regelmodule geen significante verandering in de druk of temperatuur van het spruitstuk van een sensor (MAP) ziet. En begrijpt dat de gewenste klepstandverandering niet plaatsvindt, dan wordt code P2007 opgeslagen.

Bij sommige voertuigen wordt deze code opgeslagen en gaat het waarschuwingslampje branden bij de eerste storingscycli. Vaker echter treden er meerdere storingscycli op voordat het controlelampje gaat branden.

Wanneer fout P2007 optreedt, zijn de wervelkleppen zelf de grootste zorg. Dat komt omdat ze in het inlaatspruitstuk zitten. Als ze falen, kunnen onderdelen eraf vallen en in de motor terechtkomen. Omgevallen schroeven die in de cilinders komen, veroorzaken bijvoorbeeld zeer ernstige schade.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P2007 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt in het geheugen van de ECU opgeslagen als een fout).
 2. Slechte werking van de motor bij stationair toerental.
 3. Minder koppel en vermogensverlies bij lage toerentallen.
 4. Schokkerige en onregelmatige motorwerking bij het accelereren.

Storing P2007 wordt als ernstig beschouwd, omdat het risico bestaat dat een beschadigde inlaatspruitstukgeometriedemper of onderdelen daarvan in de motor terechtkomen. Dit kan leiden tot ernstige schade en zelfs totale vernietiging van de motor.

Oorzaken van de fout

Code P2007 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Defecte inlaatspruitstuk geometrie wijziging magneetventiel.
 • Beschadigde, kortgesloten of gecorrodeerde draden en connectoren.
 • Defecte instelklep van de geometrie van het inlaatspruitstuk (Bank 2).
 • Vuile draaikleppen.
 • Beschadigde vacuümleidingen.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P2007 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P2007:

 1. Sluit een OBD-II scanner aan op de diagnoseaansluiting van de auto en lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes.
 2. Wis de foutcodes uit het geheugen van de computer.
 3. Maak een proefrit met de auto om te zien of de storing opnieuw optreedt.
 4. Als de code opnieuw verschijnt, controleer dan visueel de elektrische bedrading, connectoren en vacuümleidingen op slijtage en schade.
 5. Controleer de positiesensor en het magneetventiel van de inlaatspruitstukgeometrie visueel op beschadigingen.
 6. Controleer de werking van de elektromagnetische regelklep van het inlaatspruitstuk en de demper met behulp van een handvacuümpomp.
 7. Meet de spanning in het controlecircuit met een multimeter.
 8. Reparatie of vervanging van beschadigde of defecte onderdelen.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Voer een grondige visuele inspectie uit van alle bedrading en leidingen. Let op beschadigde, doorgebrande, losgeraakte of gecorrodeerde bedrading of connectoren. Voer zo nodig reparaties uit.

Controleer alle vacuümleidingen op scheuren, barsten, verharding of perforatie. Controleer of alle verbindingen goed vastzitten en of alle vacuümkeerkleppen alleen lucht in de aangegeven richting doorlaten. Voer de nodige reparaties uit.

Als code P2007 blijft, maar er is geen zichtbare schade aan de bedrading, test dan met een voltmeter op weerstand, aarde en referentiespanning. Vergelijk alle metingen met de waarden in de handleiding. Ervoor zorgen dat alle elektrische waarden binnen het door de fabrikant gespecificeerde bereik liggen.

Controleer de positieschakelaar en vervang deze indien nodig. Kijk naar de vacuümautomaat om te zien of het vacuüm blijft. Als het vacuüm daalt, zij het langzaam, dan is de actuator defect en moet hij worden vervangen.

Verwijder eventuele codes na vervanging, maak een proefrit om te zien of de code terugkomt.

Als u een elektrische aandrijving hebt, gebruik dan een scanner om de kleppen vanuit de volledig gesloten positie meerdere keren volledig te openen. Om te controleren op een onstabiele toestand. De weergegeven signaalspanning moet altijd gelijk zijn in zowel de volledig geopende als de volledig gesloten stand, ongeacht het aantal keren dat het systeem door de scanner wordt geactiveerd.

Door deze stappen te volgen, hebt u vrijwel zeker code P2007 opgelost. Maar als de fout blijft bestaan, kan een defecte PCM het probleem veroorzaken. Een PCM-storing is echter uiterst zeldzaam; de meest waarschijnlijke oorzaak is een intermitterende elektrische storing.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P2007 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Acura
 • Audi (A6, A8, Q7)
 • Dodge
 • Ford (F-150, Focus)
 • Honda
 • Infiniti
 • Mazda (CX-7)
 • Mercedes-Benz (Sprinter, W211)
 • Nissan
 • Porsche
 • Subaru (Forester)
 • Toyota

Bij foutcode P2007 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P2004, P2005, P2006, P2009.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen