Foutcode P2042 – storing in het circuit van de reductortemperatuursensor

Foutcode P2042 klinkt als “storing in het circuit van de reductortemperatuursensor”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Reductant Temperature Sensor Circuit Malfunction” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P2042

De opgeslagen code P2042 geeft aan dat de Powertrain Control Module (PCM) een fout heeft gedetecteerd in het circuit van de reductortemperatuursensor. Deze code wordt alleen weergegeven op voertuigen met een dieselmotor.

Foutcode P2042 – storing in het circuit van de reductortemperatuursensor

Uitlaatgasrecirculatiesystemen (EGR) zijn ontworpen om de NOx in de uitlaatgassen te verminderen. Maar de huidige krachtige dieselmotoren kunnen met EGR alleen niet aan de strenge emissienormen voldoen.

Daarom worden ook dieseldeeltjesfilters, katalysatoren en NOx-vangers gebruikt om de verontreinigende stoffen te inactiveren. Selectieve katalytische reductie (SCR) systemen werden daarom uitgevonden.

SCR-systemen injecteren een reducerende stof (ureum) in de uitlaat vóór het deeltjesfilter of de katalysator. Precies getimede injectie verhoogt de temperatuur van het filterelement en laat het efficiënter werken.

Daardoor gaat het filterelement langer mee en stoot het minder schadelijke uitlaatgassen uit.

Het gehele SCS-systeem wordt bewaakt en bestuurd door het PCM of door een afzonderlijke regelaar die met het PCM communiceert. De regelaar controleert de sensoren voor O₂, NOx en uitlaatgastemperatuur om het juiste tijdstip voor de inspuiting van het reductiemiddel te bepalen.

De reduceerpomp wordt gebruikt om het DEF-systeem indien nodig op druk te brengen. Het PCM controleert de voedingspompspanning op constante schommelingen en belastingspercentage.

Als de PCM een fout detecteert in het circuit van de recuperatietemperatuursensor die buiten de tolerantie valt, wordt code P2042 opgeslagen. Het storingslampje (MIL) kan ook gaan branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P2042 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Er kunnen ook andere gerelateerde foutcodes aanwezig zijn.
 3. Minder motorvermogen.
 4. Zwarte rook uit de uitlaat.
 5. Verhoogd brandstofverbruik.
 6. De motor komt in de noodmodus.

Opgeslagen foutcode P2042 moet als ernstig worden beschouwd en zo snel mogelijk worden gerepareerd. Het SCR-systeem kan worden uitgeschakeld, waardoor het roetfilter en de katalysator beschadigd raken.

Oorzaken van de fout

Code P2042 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • De temperatuursensor van het reductiemiddel is defect.
 • Open of kortsluiting in het circuit van de reduceertemperatuursensor.
 • Het verwarmingselement voor de restaurateur is defect.
 • Probleem met de herstelmodule.
 • Slechte elektrische verbinding in het circuit van de herstelmodule.
 • In zeldzame gevallen, PCM storing of programmeerfout.

Hoe kan ik foutcode P2042 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P2042:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scantool. Uitzoeken wanneer en onder welke omstandigheden fout P2042 verscheen.
 2. Wis de foutcodes uit het computergeheugen en maak een proefrit met het voertuig om te zien of de fout opnieuw optreedt.
 3. Als de foutcode opnieuw verschijnt, controleer dan visueel de elektrische leidingen en connectoren.
 4. Inspecteer en test de temperatuursensor van de verdamper visueel.
 5. Vervang zo nodig de temperatuursensor van de restaurateur en eventuele defecte bedrading.
 6. Controleer de herstelmodule.
 7. Als er geen defecten zijn, controleer dan de PCM-module en het bijbehorende softwaregedeelte.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Voordat u begint met het oplossen van problemen met P2042, moet u de Technische Servicebulletins (TSB’s) voor uw specifieke voertuig bestuderen. In sommige gevallen kan dit u veel tijd besparen door u in de juiste richting te wijzen.

De diagnose zelf moet beginnen met een visuele inspectie van de kabelbomen en connectoren van het terugwinningssysteem. Verbrande of beschadigde bedrading en connectoren moeten worden gerepareerd of vervangen alvorens verder te gaan met testen.

Test met een multimeter de voeding van het SCR-besturingssysteem. Controleer de zekeringen bij belasting van het circuit om een verkeerde diagnose te voorkomen.

Gebruik een multimeter om de temperatuursensor van de restaurateur te testen volgens de specificaties van de fabrikant. Onderdelen die niet binnen de maximaal toegestane parameters worden getest, moeten als defect worden beschouwd.

Indien de werkelijke temperatuur van de hersteller binnen de specificaties valt, blijft code P2042 behouden en is de betreffende sensor operationeel. Gebruik een multimeter om de in- en uitgangscircuits tussen de temperatuursensor en de PCM/SCR-regelaar te controleren.

Codes voor de temperatuursensor worden gewoonlijk geassocieerd met een defecte of losgekoppelde sensor.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P2042 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • BMW
 • Chevrolet
 • Ford
 • GMC
 • Mercedes-Benz (Gelandewagen, Sprinter)
 • Smart

Bij foutcode P2042 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P2043, P2044, P2045, P2046.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen