Foutcode P2098 – post-katalysator brandstoftrimsysteem te arm (Bank 2)

Foutcode P2098 klinkt als “post-katalysator brandstoftrimsysteem te arm (Bank 2)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 2)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P2098

Wanneer code P2098 optreedt, wordt een slechte mengverhouding in het systeem gedetecteerd. Dat wil zeggen, er is te veel lucht en te weinig brandstof, wat de PCM heeft gedetecteerd aan de hand van de signalen van de zuurstofsensor. Dit probleem wordt na brandstofcorrectie gedetecteerd door de zuurstofsensor O₂ die zich na de katalysator in bank 2 bevindt.

Foutcode P2098 – post-katalysator brandstoftrimsysteem te arm (Bank 2)

Zuurstofsensoren O₂ signaleren aan de motormanagementcomputer de hoeveelheid zuurstof die in de uitlaat aanwezig is. Hiermee wordt de brandstofverhouding bepaald en geregeld.

Hoe hoger het zuurstofgehalte, hoe armer het brandstofmengsel en omgekeerd, hoe rijker het mengsel met minder O₂. In de punt van de sensor zit zirkonium, dat op zuurstof reageert door zijn eigen spanning op te wekken.

Voor een goede werking moet de zuurstofsensor O₂ een temperatuur van ongeveer 120°C hebben en maximaal 0,8 volt genereren, afhankelijk van de brandstof-luchtverhouding. Bij een ideaal mengsel zou het signaal van de sensor ongeveer 0,45 volt moeten aangeven. En de brandstof/lucht verhouding is 1:14.7.

De zuurstofsensoren geven niet alleen onverbrande zuurstof in de uitlaat aan, maar ook de toestand van de katalysator. De voorste sensor signaleert het mengsel dat de converter binnenkomt en de achterste sensor signaleert het mengsel dat de converter verlaat.

Wanneer de O₂-sensoren en de omzetter normaal functioneren, zal de aflezing van de voorste sensor hoger zijn dan die van de achterste sensor, wat wijst op een defecte omzetter. Als de metingen van de voorste en de achterste sensor hetzelfde zijn. Dan is de zuurstofsensor defect, is de converter verstopt of veroorzaakt een ander onderdeel een foutief signaal.

Indien de invoergegevens van het sensorcircuit O₂ na de katalysator te veel zuurstofmoleculen in de uitlaat weerspiegelen. Zodra de PCM in closed-loop modus gaat, wordt code P2098 opgeslagen. Ook kan het storingslampje gaan branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P2098 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Er kunnen ook andere gerelateerde foutcodes aanwezig zijn.
 3. Verhoogde uitlaatemissies.
 4. Slechte acceleratie.
 5. Verhoogd brandstofverbruik.
 6. Verminderde motorprestaties.
 7. Zwevende toeren en pogingen om af te slaan bij stationair draaien.
 8. Soms zijn er geen symptomen, hoewel de foutcode is opgeslagen.

Deze storing wordt als matig beschouwd als er geen symptomen zijn. Als er echter symptomen zijn, moet de oorzaak van fout P2098 zo snel mogelijk worden verholpen. Negeren kan ernstige schade aan de katalysator veroorzaken.

Oorzaken van de fout

Code P2098 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Beschadigde of defecte zuurstofsensor (O₂).
 • Beschadigde of verkeerd aangesloten bedradingsbundel van de zuurstofsensor (HO₂S).
 • Beschadigd of lekkend uitlaatspruitstuk, katalysator, demper, uitlaatpijp.
 • Vertraagd ontstekingstijdstip.
 • Zuurstofsensoren aan de voor- en achterzijde van de katalysator geven te gelijke waarden aan.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P2098 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P2098:

 1. Lees alle foutcodes die zijn opgeslagen in het geheugen van de PCM van de auto met een OBD-II scantool.
 2. Controleer de werking van de zuurstofsensor O₂ achter de katalysator (bij de uitlaat). De spanningswaarde van deze sensor moet stabiel zijn.
 3. Diagnosticeer eventuele andere foutcodes die code P2098 kunnen hebben veroorzaakt.
 4. Problemen met het ontstekingstijdstip van de motorcilinder en storingen in het brandstofsysteem oplossen.
 5. Controleer de zuurstofsensor achter de katalysator (bij de uitlaat) op slijtage en schade.
 6. Maak een proefrit met het voertuig om de zuurstofsensor te controleren.
 7. Vervang of herprogrammeer het defecte PCM indien nodig.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Als er geen bijkomende fouten zijn, wis dan foutcode P2098 en maak een korte testrit. Laat de PCM in closed loop mode gaan, scan dan het systeem opnieuw en kijk of de code terugkeert.

Katalysator en lekken controleren

Controleer op uitlaatlekken, repareer indien nodig. Controleer alle elektrische aansluitingen die op de zuurstofsensor zijn aangesloten. Soms kan de elektrische connector door hitte en trillingen losraken en gaat het motorstoringslampje branden.

Als er een code wordt gevonden, controleer dan of de zuurstofsensoren goed werken. Vergelijk de weergegeven uitgangssignalen met de in de handleiding aangegeven waarden.

Test de temperatuursensor en controleer de kabelboom

Inspecteer de kabelboom die naar de O₂-sensor gaat. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er geen doorgebrande, gerafelde of slecht loszittende plaatsen zijn. Deze zouden een bewegend onderdeel kunnen raken terwijl de auto in beweging is.

Controleer de werking van de zuurstofsensor O₂ door de motor goed op te warmen. Denk eraan dat de sensor pas werkt als hij zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

Sluit de uitgang van de sensor aan op een multimeter en start de motor bij ongeveer 2000-2500 toeren. Er moet een spanning zijn die schommelt tussen 0,1 V en 0,9 V aan de uitgang. Als de sensoruitgang niet verandert of de reactietijd is te lang. Dit betekent dat u een slechte sensor heeft, die u moet vervangen.

Het vervangen van de sensor zal waarschijnlijk de fout verhelpen. Maar soms moet de katalysator worden vervangen om het probleem te verhelpen. Als code P2098 wordt gecombineerd met andere codes, probeer dan eerst de andere codes te corrigeren.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P2098 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Audi (A8)
 • BMW (E46, E90, X5)
 • Cadillac
 • Chevrolet (Lumina)
 • Chrysler (300C, Crossfire)
 • Dodge (Charger, RAM)
 • Ford (F-150)
 • Infiniti
 • Jeep (Grand Cherokee, Liberty, Wrangler)
 • Mercedes-Benz
 • Nissan (Pathfinder)
 • Subaru (Tribeca)

Bij foutcode P2098 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P0420, P0421, P0430, P1521, P2096, B1620, B1805.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen