Foutcode P20D3 – uitlaatgasnabehandeling brandstofinjector “B” regelcircuit laag

Foutcode P20D3 klinkt als “uitlaatgasnabehandeling brandstofinjector “B” regelcircuit laag”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Exhaust Aftertreatment Fuel Injector “B” Control Circuit Low” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P20D3

Opgeslagen code P20D3 betekent dat de regelmodule een laag signaal heeft gedetecteerd in het regelcircuit van brandstofinjector ‘B’ van het uitlaatgasnabehandelingssysteem. De gemarkeerde nozzle “B” geeft aan welke recovery nozzle heeft gefaald.

Foutcode P20D3 – uitlaatgasnabehandeling brandstofinjector

Het uitlaatgasnabehandelingssysteem (EAS) wordt soms een selectief katalytisch reductiesysteem (SCR) genoemd. Het systeem bestaat gewoonlijk uit een katalysator, een roetfilter, een inspuitsysteem voor reductiemiddelen en een stikstofoxidevanger (NOx).

SCR-systemen injecteren een reductiemiddel (ureum) in de uitlaat vóór het deeltjesfilter of de katalysator. Precies getimed, verhoogt de injectie de temperatuur van het filterelement en laat het efficiënter werken.

Daardoor gaat het filterelement langer mee en stoot het minder schadelijke uitlaatgassen uit.

Het gehele SCS-systeem wordt gecontroleerd en bestuurd door het PCM of door een afzonderlijke regelaar die met het PCM communiceert. De regelaar controleert de sensoren voor O₂, NOx en uitlaatgastemperatuur om het juiste tijdstip voor de injectie van het reductiemiddel te bepalen.

Als de PCM een lage spanning detecteert in het brandstofinjectorregelcircuit in het nabehandelingssysteem (EAS). Code P20D3 wordt opgeslagen en het storingswaarschuwingslampje kan gaan branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P20D3 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Er kunnen ook andere gerelateerde foutcodes aanwezig zijn.
 3. Minder motorvermogen.
 4. Zwarte rook uit de uitlaat.
 5. Verhoogd brandstofverbruik.
 6. De motor kan in de noodmodus komen.

Opgeslagen foutcode P20D3 moet als ernstig worden beschouwd en zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. Het SCR-systeem kan worden uitgeschakeld, waardoor het roetfilter en de katalysator beschadigd raken.

Oorzaken van de fout

Code P20D3 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • De EAS brandstofinjector is defect.
 • Open of kortsluiting in EAS controle circuit.
 • Onvoldoende terugwinningsvloeistof in de tank.
 • In zeldzame gevallen, PCM storing of programmeerfout.

Hoe kan ik foutcode P20D3 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P20D3:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scantool. Uitzoeken wanneer en onder welke omstandigheden fout P20D3 verschijnt.
 2. Wis de foutcodes uit het computergeheugen en maak een proefrit met het voertuig om te zien of de fout opnieuw optreedt.
 3. Als de foutcode opnieuw verschijnt, controleer dan visueel de elektrische leidingen en connectoren.
 4. Inspecteer en test de EAS-brandstofinjector visueel.
 5. Repareer of vervang zo nodig de EAS-brandstofinjector en eventuele defecte leidingen.
 6. Controleer de herstelvloeistof in de tank.
 7. Als er geen defecten zijn, controleer dan de PCM-module en het bijbehorende programmaonderdeel.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Voordat u begint met het oplossen van een probleem met P20D3, moet u de Technische Servicebulletins (TSB’s) voor uw specifieke voertuig bestuderen. In sommige gevallen kan dit u veel tijd besparen door u in de juiste richting te wijzen.

De diagnose zelf moet beginnen met een visuele inspectie van de kabelbomen en connectoren van het terugwinningssysteem. Verbrande of beschadigde bedrading en connectoren moeten worden gerepareerd of vervangen alvorens verder te gaan met testen.

Test met een multimeter de voeding van het SCR-besturingssysteem. Controleer de zekeringen bij belasting van het circuit om een verkeerde diagnose te voorkomen.

Activeer met een scantool de EAS-brandstofinjector om de uitgangsspanning van het regelcircuit te controleren. Als de spanning onvoldoende is, is het waarschijnlijk dat de regelaar defect is of een programmeerfout heeft.

Als het uitgangscircuit van de spanning binnen de parameters is, gebruik dan een multimeter om de EAS-brandstofinjector te controleren. Als de injector niet voldoet aan de specificaties van de fabrikant, is hij waarschijnlijk defect.

In de meeste gevallen is de oorzaak van fout P20D3 een defecte EAS-brandstofinjector.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P20D3 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Chevrolet
 • Ford
 • GMC
 • Mercedes-Benz (Sprinter)
 • Toyota

Bij foutcode P20D3 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P20D1, P20D2, P20D4, P20D5, P20D6.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen