Foutcode P20EE – selectieve katalysatorreductie NOx-katalysatorefficiëntie onder de drempel (Bank 1)

Foutcode P20EE klinkt als “selectieve katalysatorreductie NOx-katalysatorefficiëntie onder de drempel (Bank 1)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Selective Catalyst Reduction (SCR) NOx Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P20EE

Code P20EE in een voertuig met dieselmotor betekent dat de transmissiecontrolemodule een SCR-efficiëntie (Selective Catalyst Regeneration) onder de drempelwaarde heeft gedetecteerd. Deze fout geldt voor de onderste temperatuursensor, Bank 1. Bank 1 is de motorgroep waarin cilinder nummer 1 zich bevindt.

Foutcode P20EE – selectieve katalysatorreductie NOx-katalysatorefficiëntie onder de drempel (Bank 1)

Hoewel moderne schone dieselmotoren veel voordelen hebben ten opzichte van benzinemotoren. Maar ze hebben de neiging om meer van bepaalde schadelijke uitlaatgassen te produceren. De meest opvallende van deze agressieve verontreinigingen zijn de stikstofoxide-ionen (NOx).

Uitlaatgasrecirculatiesystemen (EGR) helpen de NOx-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Maar veel van de huidige krachtige dieselmotoren kunnen met EGR alleen niet aan de strenge emissienormen voldoen. Daarom zijn selectieve katalytische reductiesystemen (SCR) ontwikkeld.

SCR-systemen injecteren dieseluitlaatvloeistof (DEF) stroomopwaarts van de katalysator of NOx-vanger. De injectie van DEF verhoogt de temperatuur van de uitlaatgassen en laat de katalysator efficiënter werken. Dit verlengt de levensduur van de katalysator en zorgt ervoor dat de NOx-uitstoot kan worden verminderd.

Voor en na de katalysator worden temperatuursensoren geplaatst om de temperatuur en de efficiëntie ervan te controleren. Het gehele SCS-systeem wordt bestuurd door het PCM of door een autonome controller die met het PCM communiceert.

De controller verwerkt gegevens van de temperatuursensoren en andere parameters om de juiste timing voor de DEF-inspuiting te bepalen. Een nauwkeurige DEF-inspuiting is noodzakelijk om de uitlaatgastemperatuur binnen aanvaardbare grenzen te houden en een optimale NOx-filtratie te garanderen.

Indien het PCM vaststelt dat de katalysatorefficiëntie onvoldoende is voor de minimaal toegestane parameters. Dan wordt code P20EE opgeslagen en kan het storingslampje gaan branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P20EE voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Er kunnen ook andere gerelateerde foutcodes aanwezig zijn.
 3. Meer uitstoot van schadelijke stoffen in de uitlaatgassen.
 4. Verhoogd brandstofverbruik.
 5. Verminderde motorprestaties.
 6. Overmatige zwarte rook uit de uitlaat van het voertuig.
 7. Soms zijn er geen symptomen ondanks een opgeslagen foutcode.

Eventuele opgeslagen codes met betrekking tot het selectieve reductiesysteem van de SCR-katalysator kunnen ertoe leiden dat dit systeem wordt uitgeschakeld. Een opgeslagen P20EE-code moet als ernstig worden beschouwd en zo snel mogelijk worden gerepareerd. Als de code niet wordt gecorrigeerd, kan dit leiden tot schade aan de katalysator.

Oorzaken van de fout

Code P20EE kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Beschadigde of defecte uitlaatgastemperatuursensor.
 • Beschadigde of verkeerd aangesloten bedradingsbundel uitlaatgastemperatuursensor.
 • Defect Selective Catalytic Reduction (SCR) systeem.
 • Defecte SCR-injector.
 • Uitlaat lekt voor de katalysator.
 • Installatie van niet-originele of krachtige onderdelen van het uitlaatsysteem.
 • Onjuiste of onvoldoende DEF-vloeistof.
 • Soms is de oorzaak een defecte SCR-regelaar of een programmeerfout.

Hoe kan ik foutcode P20EE wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P20EE:

 1. Lees alle foutcodes die in het geheugen van de PCM van de auto zijn opgeslagen met een OBD-II scanner.
 2. Controleer de werking van de zuurstofsensor voor de uitlaattemperatuur.
 3. Diagnosticeer eventuele andere foutcodes die code P20EE kunnen hebben veroorzaakt.
 4. Repareer eventuele uitlaatgaslekken.
 5. Controleer de DEF vloeistof.
 6. Maak een proefrit met het voertuig om de uitlaatgastemperatuursensor te controleren.
 7. Vervang of herprogrammeer de defecte SCR indien nodig.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Als er geen bijkomende fouten zijn, wis dan foutcode P20EE en maak een korte testrit. Laat de PCM in closed loop mode gaan, scan dan het systeem opnieuw en kijk of de code is teruggekeerd.

Katalysator en lekken controleren

Controleer op uitlaatlekken, repareer indien nodig. Controleer alle elektrische aansluitingen die op de uitlaatgastemperatuursensor zijn aangesloten. Soms kan de elektrische connector door hitte en trillingen losraken en gaat het motorstoringslampje branden.

Als er een code wordt weergegeven, controleer dan de werking van de sensor om er zeker van te zijn dat deze goed functioneert. Vergelijk de weergegeven uitgangssignalen met de in de handleiding aangegeven waarden.

Testen van de temperatuursensor, controleer de kabelboom

Inspecteer de kabelboom die naar de uitlaatgastemperatuursensor leidt. Het is belangrijk te controleren of er geen doorgebrande, gerafelde of loszittende delen zijn. Die kunnen een bewegend onderdeel raken terwijl de auto rijdt.

Controleer de werking van de sensor door de motor goed op te warmen. Vergeet niet dat de sensor pas werkt als hij zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

Sluit de uitgang van de sensor aan op een multimeter en start de motor bij ongeveer 2000-2500 toeren. De uitgang moet een spanning vertonen die schommelt tussen 0,1V en 0,9V. Als de uitgang van de sensor niet verandert of als de reactietijd te lang is. Dit betekent dat u een slechte sensor heeft, die u moet vervangen.

Vervanging van de sensor zal hoogstwaarschijnlijk de fout verhelpen. Maar soms moet de katalysator worden vervangen om het probleem te verhelpen. Als code P20EE gecombineerd wordt met andere codes, probeer dan eerst de andere codes te corrigeren.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P20EE kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Audi
 • BMW (X5)
 • Buick
 • Chevrolet
 • Citroen (SpaceTourer)
 • Dodge
 • Ford (Transit)
 • GMC
 • Mercedes-Benz
 • Opel (Zafira)
 • Peugeot (Traveller)
 • Renault
 • Subaru
 • Toyota
 • Volkswagen (Touareg)
 • Volvo

Bij foutcode P20EE kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P20EC, P20ED, P20EF, P20F0, P20F1, P20F2, P20F3.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen