Foutcode P2275 – O2-sensorsignaal vertekend/vastgelopen rijk (Bank 1, Sensor 3)

Foutcode P2275 klinkt als “O2-sensorsignaal vertekend/vastgelopen rijk (Bank 1, Sensor 3)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “O2 Sensor Signal Biased/Stuck Rich (Bank 1, Sensor 3)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P2275

OBD-II code P2275 is een algemene powertrain code. Door alle voertuigfabrikanten gedefinieerd als “O₂-sensorsignaal vastgelopen in positie rijk mengsel (Bank 1, Sensor 3)”. Waarbij bank 1 verwijst naar de cilindergroep die cilinder nummer 1 bevat.

Foutcode P2275 – O2-sensorsignaal vertekend/vastgelopen rijk (Bank 1, Sensor 3)

Tijdens de normale werking reageert de O₂-sensor op veranderingen in het zuurstofgehalte van de uitlaatgasstroom.  Afhankelijk van het type sensor detecteert hij veranderingen in ofwel de signaalspanning ofwel de elektrische weerstand. Die de PCM gebruikt om de lucht/brandstof verhouding zo dicht mogelijk bij de ideale 14,7:1 verhouding te houden.

Een volledig functionele zuurstofsensor kan geen signaalspanning of weerstand genereren die niet verandert. Het typische bereik van de signaalspanning is van 0,1 volt tot 0,9 volt.

Met een waarde van 0,45 volt is dit het middenpunt waarop het brandstof-luchtmengsel de ideale verhouding van 14,7:1 zo dicht mogelijk benadert.

Het is daarom hoogst onwaarschijnlijk dat de lucht/brandstofverhouding in het mengsel gedurende een significante periode constant blijft. Wanneer de PCM dus geen verandering in de sensorsignaalspanning of -weerstand detecteert. Code P2275 is ingesteld en het waarschuwingslampje gaat branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P2275 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het waarschuwingslampje motorcontrole op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt in het geheugen van de ECU opgeslagen als een fout).
 2. Zwevende toeren en pogingen om af te slaan bij stationair toerental.
 3. De motor kan afslaan of niet starten.
 4. Verminderde motorprestaties.
 5. Verhoogd brandstofverbruik.
 6. Zwarte rook uit de uitlaat.
 7. Er kunnen geen andere symptomen zijn dan een opgeslagen foutcode.

De ernst van foutcode P2275 varieert van gemiddeld tot hoog. Als het echter langere tijd onbehandeld blijft, kan het leiden tot een defecte katalysator.

Oorzaken van de fout

Code P2275 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Zuurstofsensor O₂ of het verwarmingselement ervan is defect.
 • Open of kortsluiting in de kabelboom.
 • Probleem met brandstofdruk of brandstofinjector.
 • Lekke inlaatlucht of vacuüm in de motor.
 • Defecte massa-luchtstroomsensor (MAF).
 • Defecte sensor en brandstofdrukregelaar.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P2275 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P2275:

 1. Controleer de kabelboom en de connectoren.
 2. Inspecteer de vacuümleidingen visueel.
 3. Voer een brandstofdruktest uit.
 4. Test de sensoren op storing. Zo nodig vervangen.
 5. Test de PCM-module, vervang hem indien nodig.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Inspecteer de kabelboom en de connectoren die naar de sensor leiden, controleer op slijtage of gesmolten verbindingen en repareer deze indien nodig. Inspecteer de vacuümleidingen visueel. Als wordt vastgesteld dat het probleem een vacuümlek is, is het verstandig alle vacuümleidingen te vervangen.

Verwijder de zuurstofsensor O₂ uit het voertuig en controleer hem op vervuiling, schade of afzettingen. Merk op dat vuile of beschadigde zuurstofsensoren niet gereinigd of gerepareerd kunnen worden.

Zorg er bij het vervangen van de sensor voor dat alle bedrading correct is aangesloten en niet in de buurt ligt van hete onderdelen van het uitlaatsysteem. Maak goed vast om wrijving of schuren van andere onderdelen te voorkomen.

Wis foutcode P2275 en maak een proefrit om te zien of de code terugkeert, wat zeer onwaarschijnlijk is. Komt het echter terug, dan is waarschijnlijk ook de vervangen sensor defect of zijn de bewakingscircuits in de PCM defect.

Controleer de huidige service bulletins (TSB) voor uw auto. In sommige gevallen kan het PCM worden gekalibreerd en het probleem worden opgelost.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P2275 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Acura
 • Dodge
 • Ford
 • GMC
 • Honda
 • Hyundai
 • Jaguar
 • Mercedes-Benz
 • Volkswagen (Passat)

Bij foutcode P2275 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P2270, P2271, P2272, P2273, P2274, P2276, P2277.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen