Foutcode P242D – uitlaatgastemperatuursensor circuit hoog (Bank 1, Sensor 3)

Foutcode P242D klinkt als “uitlaatgastemperatuursensor circuit hoog (Bank 1, Sensor 3)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Exhaust Gas Temperature (EGT) Sensor Circuit High (Bank 1, Sensor 3)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P242D

Deze diagnostische foutcode (DTC) is een generieke code. Fout P242D wordt beschouwd als een generieke code, omdat hij van toepassing is op alle merken en modellen voertuigen. Hoewel de specifieke reparatiestappen per model enigszins kunnen verschillen.

Foutcode P242D – uitlaatgastemperatuursensor circuit hoog (Bank 1, Sensor 3)

EGR is verantwoordelijk voor de hercirculatie van uitlaatgassen. Het maakt deel uit van het uitlaatemissiesysteem van het voertuig. Het wordt gebruikt om de temperatuur en de verbrandingsdruk te verlagen en ook om stikstofoxiden te beheersen.

De functie van de uitlaatgastemperatuursensor is het regelen van de temperatuur in het recirculatiesysteem. En regel de stroom dienovereenkomstig met de uitlaatgasrecirculatieklep. Deze is gebaseerd op een conventionele temperatuurgevoelige weerstandssensor.

Hoe hoger de uitlaatgastemperatuur, hoe lager de weerstand ten opzichte van aarde, wat resulteert in een hogere spanning. Omgekeerd geldt: hoe lager de temperatuur, hoe groter de weerstand, wat resulteert in een lagere spanning.

Als de PCM een verandering in de spanning detecteert, verandert de computer de kleptiming of de brandstofverhouding. Om de temperatuur in de omvormer binnen een aanvaardbaar bereik te houden.

Bij dieselmotoren wordt de aflezing van de uitlaatgastemperatuursensor gebruikt om de regeneratietijd van het deeltjesfilter te bepalen.

Wanneer de Powertrain Control Module (PCM) een hoog signaalniveau detecteert in het circuit van de uitlaatgastemperatuursensor (Bank 1, Sensor 3). Foutcode P242D wordt in het geheugen geschreven en er verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P242D voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het waarschuwingslampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Een verhoogd motorgeluid, een rinkelend en rammelend geluid kan ook aanwezig zijn.
 3. Verhoogde uitstoot van verontreinigende stoffen in de uitlaat.
 4. Overmatige uitlaatgeur.
 5. Er kunnen ook andere symptomen zijn.

Technisch gezien wordt fout P242D niet als ernstig beschouwd, maar uit milieuoogpunt is er een aanzienlijke toename van de uitstoot. Het is echter noodzakelijk om het probleem te verhelpen, aangezien elke storing tot ernstiger gevolgen kan leiden.

Oorzaken van de fout

Code P242D kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Uitlaattemperatuursensor defect.
 • Kortsluiting naar aarde of in de uitlaatgastemperatuursensor.
 • Lek in de pakking van de uitlaatgasrecirculatietemperatuursensor.
 • Gebarsten of lekkende uitlaatpijp waar de sensor is geïnstalleerd.
 • De kabelboom of de sensor kan beschadigd zijn.
 • Draden zijn open of kortgesloten.
 • Beschadigde connector.
 • Aftermarket installatie van het uitlaatsysteem veroorzaakt drukproblemen.
 • Intermitterende communicatie met de besturingseenheid.
 • Soms is de oorzaak een defecte ECM module.

Hoe kan ik foutcode P242D wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P242D:

 1. Wis de foutcodes en maak een proefrit met het voertuig om te zien of code P242D opnieuw verschijnt.
 2. Inspecteer de uitlaatgastemperatuursensor en alle relevante circuits visueel, vooral waar deze in contact komen met hete onderdelen.
 3. Controleer de connectors op losheid en corrosie.
 4. Controleer de draden op beschadigingen die kortsluiting kunnen veroorzaken.
 5. Controleer de weerstand van de uitlaatgastemperatuursensor met een ohmmeter.
 6. Test de uitlaatgastemperatuursensor.
 7. Controleer op lekken in het systeem.
 8. Test de ECM-module en zijn communicatie.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Allereerst moeten alle opgeslagen gegevens en foutcodes worden uitgelezen met een scantool. Wis vervolgens de foutcodes en maak een proefrit met het voertuig. Om na te gaan of fout P242D opnieuw verschijnt.

Controleer dan visueel de uitlaattemperatuursensor, het is de moeite waard om te kijken of er uitlaatgaslekken zijn. Controleer ook de sensor zelf en de kabelboom naar de sensor. Hoge temperaturen kunnen schade veroorzaken aan de plastic en rubber geïsoleerde draden, dus controleer ze zorgvuldig.

Zwarte roet kan wijzen op een uitlaatlek, dus controleer de verbindingen zorgvuldig.

Controleer de sensor en het EGR-systeem

Veel problemen met uitlaatgasrecirculatie worden veroorzaakt door roetaanslag in de uitlaat. Daarom kan het nuttig zijn het EGR-systeem te reinigen, of tenminste de temperatuursensor.

Gebruik na het verwijderen van de sensor carburateurreiniger of een soortgelijk product om het roet effectief op te nemen. Gebruik een metalen borstel om overmatig opgehoopt roet te verwijderen. Wanneer u een schone sensor opnieuw installeert, moet u een anti-vastloopmiddel op de schroefdraad aanbrengen om vastlopen te voorkomen.

Gebruik een haardroger of warmtepistool om de sensor te testen en let op de ohmmeter. De weerstand moet dalen als de sensor opwarmt en stijgen als hij afkoelt.

Als de sensor zelf defect is, kan als tijdelijke maatregel een weerstand van 2,2 ohm worden gemonteerd om code P242D te wissen. Verwijder gewoon de EGT-sensor en sluit de weerstand aan op de elektrische connector aan de motorzijde, isoleer hem en de computer zal controleren of de EGT correct werkt.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P242D kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Audi
 • Dodge
 • Ford (Transit)
 • Mazda
 • Mercedes-Benz (Sprinter)
 • Opel
 • Toyota
 • Volkswagen
 • GAZelle (Next)

Bij foutcode P242D kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P242A, P242B, P242C, P242E.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen