Foutcode P250B – bereik/prestaties motorolieniveausensor

Foutcode P250B klinkt als “bereik/prestaties motorolieniveausensor”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Engine Oil Level Sensor Circuit Range/Performance” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P250B

OBD-II-foutcode P250B is een algemene foutcode die wordt gedefinieerd als “prestatieverschil tussen het circuit van de motoroliesensor en het prestatiebereik”. Het wordt ingesteld wanneer de Powertrain Control Module (PCM) een storing in het circuit of in de motoroliesensor zelf detecteert.

Foutcode P250B – bereik/prestaties motorolieniveausensor

Het doel van de motoroliesensor is het peil te bewaken, zodat de juiste hoeveelheid smering aan de interne motoronderdelen wordt gegeven. In de meeste gevallen is de motoroliesensor op of in het motoroliecarter geïnstalleerd.

Alle grote autofabrikanten raden aan het peil te controleren en de motorolie ten minste eenmaal per jaar te verversen. Zelfs als de afgelegde afstand aanzienlijk korter is dan aanbevolen.

Wanneer de PCM een verkeerde spanning of weerstand detecteert in het circuit van de motoroliesensor, wordt code P250B ingesteld en kan het lampje Check Engine gaan branden. In sommige gevallen kan de PCM de motor uitschakelen om schade aan interne onderdelen te voorkomen.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P250B voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Het indicatielampje voor lage oliedruk kan gaan branden.
 3. Olie controle bericht.
 4. Slechte start van de motor of helemaal niet.

De P250B-fout met betrekking tot het oliepeil en de oliedruk wordt als ernstig beschouwd en aanbevolen wordt deze zo spoedig mogelijk te verhelpen. Onvoldoende of slechte smering kan blijvende interne schade aan de motor veroorzaken.

Oorzaken van de fout

Code P250B kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • De oliepeilsensor is defect.
 • Vuile of verstopte oliedruksensor.
 • Het olieverversingsinterval is overschreden.
 • Laag motoroliepeil.
 • Hoog motoroliepeil.
 • Defecte of beschadigde kabelboom.
 • Gecorrodeerde, beschadigde of losse connector.
 • Zekering of zekering doorgebrand.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM module.

Hoe kan ik foutcode P250B wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P250B:

 1. Lees alle gegevens en opgeslagen foutcodes uit met een OBD-II scanner.
 2. Wis de codes en controleer of foutcode P250B opnieuw verschijnt.
 3. Controleer het motoroliepeil en de staat ervan. Ververs zo nodig de olie samen met het filter.
 4. Controleer de kabelboom, de connectoren en de zekeringen.
 5. Controleer de oliepeilsensor.
 6. Controleer de sensor met een digitale multimeter en vervang hem indien nodig.
 7. Let op mechanische slijtage van de motor. Voer een fysieke controle van de oliedruk uit met een mechanische manometer.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Controleer of het oliepeil op het juiste niveau is, of het niet is verdund met brandstof of koelvloeistof en of het geen dikke, teerachtige consistentie heeft. Vul zo nodig olie bij of vervang deze voordat u verder gaat met de diagnose.

Voer een grondige visuele inspectie van de kabelboom uit om te zoeken naar beschadigde, verbrande, losgekoppelde, kortgesloten of gecorrodeerde kabelbomen en connectoren. Zo nodig repareren, code P250B wissen en het systeem opnieuw scannen om te zien of de code terugkeert.

Controleer de bedrading met een multimeter

Als er geen zichtbare schade is, controleer dan de oliepeilsensor op weerstand, massa en referentiespanning. Vergelijk alle metingen met die in de handleiding. Vervang zo nodig de bedrading om ervoor te zorgen dat alle aflezingen in overeenstemming zijn met de specificaties van de fabrikant.

Vergeet niet de oliepeilsensor los te koppelen van de PCM tijdens weerstands- en continuïteitscontroles om schade aan de controller te voorkomen.

Oliedrukcontrole

Het is noodzakelijk te controleren of de oliedruk binnen het door de fabrikant opgegeven bereik ligt; dit kan worden gedaan door een drukmeter op de motor aan te sluiten. Het gebruik van een scanner wordt afgeraden, omdat de scanner dezelfde informatie gebruikt als het PCM.

De PCM en de scantool kunnen een oliedruktoestand aangeven die gebaseerd is op onjuiste gegevens.

Het kan een paar seconden duren voordat de meter de waarde registreert, maar na ongeveer tien seconden zou hij zich moeten stabiliseren. Noteer de aflezing en vergelijk deze met de in de handleiding aangegeven waarde.

Laat de motor op temperatuur komen en houd de meterstand in de gaten. Als de motor opwarmt, kan er een lichte daling van de druk optreden die door de manometer wordt aangegeven. De oliedruk mag echter niet onder de aangegeven minimumwaarde zakken wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is.

Oliedrukwaarden die onder de aanvaardbare ondergrenzen vallen, wijzen op overmatige slijtage of andere mechanische problemen in de motor. In dit geval zal het simpelweg vervangen van de oliekwaliteitssensor de P250B-fout niet oplossen.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P250B kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Acura
 • Citroen
 • Fiat
 • Honda (Civic)
 • Hyundai (Santa Fe)
 • Kia (Sorento, Sportage)
 • Mitsubishi (Outlander)
 • Peugeot (207)
 • Volvo

Bij foutcode P250B kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P250A, P250C, P250D, P250E, P250F.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen