Foutcode P2758 – koppelomvormer koppelingsdrukregeling solenoïde besturingscircuit vast

Foutcode P2758 klinkt als “koppelomvormer koppelingsdrukregeling solenoïde besturingscircuit vast”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Torque Converter Clutch (TCC) Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P2758

Diagnostische foutcode P2758 wordt ingesteld wanneer de PCM of TCM een storing in de magneetklep van de koppelingsdrukregelaar detecteert. In dit geval zit het vast als het wordt ingeschakeld. Computergestuurde automatische transmissies maken gebruik van variabele hydraulische druk om te schakelen en de koppelomvormerkoppeling (TCC) te bedienen.

Foutcode P2758 – koppelomvormer koppelingsdrukregeling solenoïde besturingscircuit vast

In moderne voertuigen met een automatische transmissie wordt een koppelomvormer gebruikt tussen de motor en de transmissie. Het wordt gebruikt om het uitgaande koppel van de motor en de wielaandrijving te verhogen.

De motor en de transmissie zijn in feite verbonden via een hydraulische koppeling in de koppelomvormer. Dat verhoogt het koppel totdat de snelheden gelijk worden.

Koppelomvormerkoppeling (TCC) solenoïden, sturen de hydraulische vloeistof en schakelen de koppelomvormerkoppeling in om een sterke verbinding tot stand te brengen en de efficiëntie te verhogen.

Wanneer de solenoïde van de transmissie defect is, zit het probleem meestal niet in het elektrische gedeelte. Hoewel fout P2758 precies daarop wijst. Het probleem is meestal een vreemd materiaal dat de mechanische werking van de elektromagneet of de vloeistofstroom door het transmissieventielhuis belemmert.

De lineaire drukmagneetklep regelt de druk van de oliepomp. Afhankelijk van de rijomstandigheden, in reactie op een signaal van de Transmission Control Module (TCM) of Powertrain Control Module (PCM).

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P2758 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Check engine” in het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. De auto gaat in de noodmodus van de versnellingsbak.
 3. De transmissie slipt tijdens het schakelen.
 4. Transmissie loopt vast in versnelling.
 5. Schakelen is moeilijk.
 6. Oververhitting van de transmissie.
 7. Verhoogd brandstofverbruik.
 8. Problemen met het in- en uitschakelen van de koppeling van de koppelomvormer.

Storing P2758 is vrij ernstig, want het kan leiden tot rijproblemen. Er kunnen transmissieproblemen optreden, die de werking van de motor beïnvloeden. Het is raadzaam dit zo snel mogelijk te verhelpen om ernstigere gevolgen te voorkomen.

Oorzaken van de fout

Code P2758 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Het magneetventiel van de koppelomvormer (TCC) is defect.
 • Vervuilde vloeistof of verstopt transmissiefilter.
 • Laag peil van de transmissievloeistof.
 • De transmissie vloeistof passages zijn verstopt.
 • Defecte transmissie pomp of transmissie klephuis.
 • Andere mechanische storingen in de transmissie.
 • Bedradingsprobleem of beschadigde connector.
 • In zeldzame gevallen, storing in PCM of TCM.

Hoe kan ik foutcode P2758 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P2758:

 1. Vervang de ATF vloeistof en het filter.
 2. Vul de transmissievloeistof tot het vereiste niveau.
 3. Spoelen om de interne kanalen van de transmissie te reinigen.
 4. Test en vervang zo nodig het defecte magneetventiel van de drukregeling.
 5. Defecte transmissie pomp en transmissie klephuis repareren of vervangen.
 6. Controleer connectoren en bedrading.
 7. Flash of vervang de PCM/TCM.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Voordat u begint met het oplossen van problemen met P2758, moet u de Technische Servicebulletins (TSB’s) voor uw specifieke voertuig bestuderen. In sommige gevallen kan dit veel tijd besparen door u in de juiste richting te wijzen.

Vervolgens moet u het vloeistofpeil controleren en op vervuiling controleren. Voordat u de vloeistof vervangt, moet u de gegevens van de auto controleren om te zien wanneer het filter en de vloeistof voor het laatst zijn vervangen.

Vervolgens moet u een gedetailleerde visuele inspectie uitvoeren om de toestand van de bedrading te controleren op duidelijke gebreken. Controleer de connectoren en bedrading naar het magneetventiel van de koppelomvormer en de PCM of TCM.

Normale waarden voor bedrading en aansluitingen moeten 0 ohm weerstand zijn. De continuïteitscontrole van de bedrading moet altijd worden uitgevoerd terwijl het circuit spanningsloos is. Om kortsluiting en extra schade te voorkomen.

Weerstand of gebrek aan continuïteit wijst op defecte bedrading die open of kortgesloten is. Dit moet worden gerepareerd of vervangen.

Koppelomvormer koppelingssolenoïde (TCC)

Controleer de weerstand in de TCC-solenoïde en de interne bedrading van de transmissie na het verwijderen van de connector van de kabelboom. De multimeter moet worden ingesteld op de ohm-schaal met positieve en negatieve draden op de pennen voor het TCC-voedingscircuit en het controlecircuit.

De weerstand moet binnen de specificaties van de fabrikant liggen. Als het erg hoog is of wordt overschreden. Verwijder de oliepan van de transmissie om de solenoïde in de transmissie te inspecteren, indien mogelijk. Controleer de spanning op het voedingscircuit van de TCC-solenoïde of op de connector van de kabelboom op de TCM.

Transmission Control Module (TCM)

Aangezien de koppeling van de koppelomvormer alleen tijdens bepaalde rijomstandigheden wordt geactiveerd. Het zal nodig zijn om de TCM te controleren met het geavanceerde diagnose-instrument. Om te bepalen of de TCM een commando naar de TCC-solenoïde stuurt en wat de werkelijke feedbackwaarden zijn.

Om te controleren of de TCM werkelijk een signaal uitzendt, is een grafische multimeter nodig die is ingesteld op duty cycle of een digitale opslagoscilloscoop. Sluit de positieve draad van de multimeter aan op de kabelboom die naar de TCM gaat. En de negatieve draad naar een goede aarding.

De duty cycle moet dezelfde zijn als die welke door de TCM is ingesteld in de uitgebreide diagnose-uitlezing. Als de cyclus op 0% of 100% blijft staan of met tussenpozen, controleer dan de aansluitingen opnieuw. Als alle bedrading en de solenoïde in orde zijn, maar fout P2758 blijft bestaan, kan de TCM defect zijn.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P2758 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Chevrolet (Captiva, Epica)
 • Ford
 • Lexus
 • Mazda
 • Toyota
 • Volkswagen

Bij foutcode P2758 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P2756, P2757, P2759, P2760, P2761, P2762, P2763, P2764.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen