Foutcode P029E – brandstofafstelling, cilinder 2 maximale regelgrens bereikt

Foutcode P029E klinkt als “brandstofafstelling, cilinder 2 maximale regelgrens bereikt”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Fuel Trim (FT), Cylinder 2 Maximum Control Limit Reached” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P029E

Deze diagnostische foutcode komt vaak voor bij alle OBD-II benzinevoertuigen. De exacte actie om de P029E-fout te corrigeren kan echter verschillen, afhankelijk van de configuratie van de aandrijflijn.

Foutcode P029E – brandstofafstelling, cilinder 2 maximale regelgrens bereikt

De PCM gebruikt het brandstofregelsysteem om het brandstof-luchtmengsel dat de motorcilinders ingaat, af te stellen. De kortetermijnafstelling wordt continu berekend door de PCM op basis van de minimale en maximale brandstof-luchtverhoudingparameters.

Kleine afwijkingen zijn normaal en veroorzaken geen P029E-code. De maximale brandstofaanpassingsparameters liggen normaal gesproken in het bereik van vijfentwintig procent. Als deze maximumgrens wordt overschreden, blijft dit type code bestaan.

De motor werkt optimaal wanneer de minimale en maximale brandstof-luchtmengselparameters tussen nul en tien procent liggen. Deze parameters worden ingesteld in de PCM van het voertuig en kunnen per voertuig verschillen.

Als de PCM een te arme uitlaat detecteert, moet de hoeveelheid brandstof worden verhoogd, in welk geval de brandstofcorrectie een positief percentage weergeeft. Als de uitlaat te rijk is, heeft de motor minder brandstof nodig en moet de brandstofcorrectie een negatief percentage weergeven.

Code P029E betekent dat de Powertrain Control Module (PCM) een extreem laag brandstofniveau in een bepaalde motorcilinder heeft gedetecteerd, in dit geval is dat cilinder 2. De brandstofcorrectie geeft dan een positief percentage aan.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P029E voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt als fout opgeslagen in het geheugen van de ECU).
 2. Zwevende toeren, de motor van het voertuig kan onregelmatig lopen.
 3. Verminderd motorvermogen.
 4. Motor slaat af of start niet goed.
 5. Trillende/ontbrekende ontsteking bij stationair toerental of onder belasting.
 6. Aanwezigheid van opgeslagen codes voor arm mengsel in de uitlaat.
 7. Codes voor overgeslagen ontsteking kunnen aanwezig zijn.

De ernst van de P029E-fout is hoog, je moet actie ondernemen om de fout zo snel mogelijk te verhelpen. Het voertuig kan ernstige problemen hebben die de motorprestaties kunnen beïnvloeden.

Oorzaken van de fout

Code P029E kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Defecte of lekkende brandstofinjector.
 • Defecte brandstofpomp.
 • Motorvacuümlek (inclusief defecte EGR-klep).
 • Defecte zuurstofsensor.
 • Defecte massa-luchtstroom- (MAF) of spruitstukluchtdruksensor (MAP).
 • Soms veroorzaakt door een defecte ECM-module.

Hoe kan ik foutcode P029E wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P029E:

 1. Lees alle opgeslagen gegevens en foutcodes uit met een OBD-II scantool.
 2. Wis de foutcodes uit het computergeheugen.
 3. Maak een proefrit met de auto om te zien of fout P029E opnieuw verschijnt.
 4. Controleer de werking van de brandstofinjectoren.
 5. Controleer het vacuümlek en de EGR-klep.
 6. Test de zuurstofsensor, de massa-luchtstroomsensor en de luchtdruk in het spruitstuk.
 7. Als er geen problemen worden gevonden, controleer dan de motorregelmodule (ECM).

Problemen diagnosticeren en oplossen

Je moet beginnen met het herstellen van fout P029E door het systeem volledig te scannen op alle OBD2 foutcodes. Als er codes met betrekking tot MAF- of MAP-sensorfouten aanwezig zijn, corrigeer deze dan eerst voordat u verder gaat met het oplossen van de hoofdfout.

Vervolg uw diagnose met een algemene inspectie van het gebied rond het inlaatspruitstuk van de motor en let op vacuümlekken. Luister naar sissende geluiden die op een lek kunnen duiden.

Controleer alle slangen en plastic leidingen op scheuren of breuken. Inspecteer de randen van het inlaatspruitstuk op tekenen van defecte pakking. Controleer ook de brandstofinjectoren op tekenen van brandstoflekkage. Als de injector nat is van de brandstof, kun je ervan uitgaan dat hij het heeft begeven.

Controleer de zuurstofsensor en brandstofpomp

Controleer de zuurstofsensor om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een te lage uitlaatgastoestand. Als er een te lage uitlaatgastoestand wordt gedetecteerd, gebruik dan een brandstofdrukmeter om de brandstofdruk te controleren en vergelijk deze met de specificaties van de fabrikant.

Als de brandstofdruk onder de minimumwaarden ligt, gebruik dan een multimeter om het relais en de spanning bij de brandstofpomp te controleren. Normaal gesproken moet deze overeenkomen met de spanning die de accu levert.

Als de spanning normaal is, verwijder dan het brandstoffilter en controleer of het verstopt is met vuil. Als het filter schoon is, moet de brandstofpomp worden getest op defecten.

Controleer de kabelboom en de injectoren

Controleer na het controleren van de brandstofdruk, als deze voldoet aan de specificaties, de kabelboom op rafels en de connector op losse contacten of een gebroken slot. Repareer indien nodig en controleer of de P029E-fout terugkeert.

Koppel de connector van de PCM los en maak verbinding met het circuit van de brandstofinjectordriver. Elke weerstand duidt op een probleem. Een oneindige weerstand duidt op een breuk in het circuit. Zoek en repareer het en probeer het opnieuw.

Als je geen problemen met de kabelboom kunt vinden, maar de brandstofinjectordriver werkt niet, controleer dan de voeding en massa van de PCM. Als die in orde zijn, kan de PCM zelf defect zijn.

Als het elektrische gedeelte goed is, is de injector zelf waarschijnlijk verstopt of vuil. Probeer hem schoon te maken, een spoelkit is goedkoop en zal ook de rest van de injectoren beter laten werken. Als spoelen het probleem niet verhelpt, moet de injector worden vervangen.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P029E kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • BMW
 • Ford
 • Land Rover
 • Mercedes-Benz
 • Peugeot

Bij foutcode P029E kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P029A, P02A2, P02A6, P02AA, P02AE, P02B2, P02B6, P02BA, P02BE, P02C2, P02C6.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen