Foutcode P2424 – efficiëntie van de koolwaterstofadsorptiekatalysator onder de drempel (Bank 2)

Foutcode P2424 klinkt als “efficiëntie van de koolwaterstofadsorptiekatalysator onder de drempel (Bank 2)”. Vaak kan de naam in OBD-2 scanner software de Engelse spelling “Hydrocarbon (HC) Adsorption Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)” hebben.

Technische beschrijving en decodering van fout P2424

Code P2424 in een voertuig met verbrandingsmotor betekent dat de transmissiecontrolemodule een koolwaterstofadsorptiekatalysatorefficiëntie onder de drempelwaarde heeft gedetecteerd. Deze fout heeft betrekking op bank 2. Bank 2 is de motorgroep waarin cilinder nummer 1 zich niet bevindt.

Foutcode P2424 – efficiëntie van de koolwaterstofadsorptiekatalysator onder de drempel (Bank 2)

Het koolwaterstofabsorptiekatalysatorsysteem (HCAC) omvat een katalysator met drie componenten en twee verwarmde zuurstofsensoren. De drie-componenten katalysator absorbeert koolwaterstoffen die kort na het starten van de motor vrijkomen.

Indien deze code verschijnt, geeft Bank 2 aan dat zijn koolwaterstofadsorptie en katalysatorrendement onder de toegestane drempelwaarde liggen.

De motorregelmodule (ECM) ontvangt informatie. Dit omvat de samenstelling van de uitlaatgassen en de temperatuur van de zuurstofsensoren van het voertuig. Vervolgens wordt de vereiste efficiëntie van de katalysator bepaald.

Indien het PCM vaststelt dat het rendement van de adsorberende koolwaterstofkatalysator onvoldoende is voor de minimaal toegestane parameters. Dan wordt code P2424 opgeslagen en kan het storingslampje gaan branden.

Storingsverschijnselen

Het belangrijkste symptoom van fout P2424 voor de bestuurder is het oplichten van het MIL (Malfunction Indicator Light). Het wordt ook wel Check engine of gewoon “motorcontrolelampje” genoemd.

Ze kunnen zich ook manifesteren als:

 1. Het controlelampje “Motor controleren” op het bedieningspaneel gaat branden (de code wordt opgeslagen als een fout).
 2. Er kunnen ook andere gerelateerde foutcodes aanwezig zijn.
 3. Meer uitstoot van schadelijke stoffen in de uitlaatgassen.
 4. Verhoogd brandstofverbruik.
 5. Verminderde motorprestaties.
 6. Overmatige zwarte rook uit de uitlaat van het voertuig.
 7. Soms zijn er geen symptomen ondanks een opgeslagen foutcode.

Eventuele opgeslagen codes met betrekking tot het selectieve reductiesysteem van de SCR-katalysator kunnen ertoe leiden dat het systeem wordt uitgeschakeld. De opgeslagen code P2424 moet als ernstig worden beschouwd en zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. Als de code niet wordt gecorrigeerd, kan dit leiden tot schade aan de katalysator.

Oorzaken van de fout

Code P2424 kan betekenen dat een of meer van de volgende problemen zijn opgetreden:

 • Beschadigde of defecte uitlaatgastemperatuursensor.
 • Beschadigde of verkeerd aangesloten bedradingsbundel uitlaatgastemperatuursensor.
 • Defecte koolwaterstofadsorptiekatalysator.
 • Uitlaat lekt voor de katalysator.
 • Installatie van niet-originele of krachtige onderdelen van het uitlaatsysteem.
 • Soms is de oorzaak een defecte PCM-module of een programmeerfout in de module.

Hoe kan ik foutcode P2424 wissen of resetten

Enkele voorgestelde stappen voor het oplossen en corrigeren van foutcode P2424:

 1. Lees alle foutcodes die in het geheugen van de PCM van de auto zijn opgeslagen met een OBD-II scanner.
 2. Controleer de werking van de zuurstofsensor voor de uitlaattemperatuur.
 3. Diagnosticeer eventuele andere foutcodes die code P2424 kunnen hebben veroorzaakt.
 4. Repareer eventuele uitlaatgaslekken.
 5. Maak een proefrit met het voertuig om de uitlaatgastemperatuursensor te controleren.
 6. Vervang of herprogrammeer het defecte PCM indien nodig.

Problemen diagnosticeren en oplossen

Als er geen bijkomende fouten zijn, wis dan foutcode P2424 en maak een korte testrit. Laat de PCM in closed loop mode gaan, scan dan het systeem opnieuw en kijk of de code is teruggekeerd.

Katalysator en lekken controleren

Controleer op uitlaatlekken, repareer indien nodig. Controleer alle elektrische aansluitingen die op de uitlaatgastemperatuursensor zijn aangesloten. Soms kan de elektrische connector door hitte en trillingen losraken en gaat het motorstoringslampje branden.

Als er een code wordt weergegeven, controleer dan de werking van de sensor om er zeker van te zijn dat deze goed functioneert. Vergelijk de weergegeven uitgangssignalen met de in de handleiding aangegeven waarden.

Testen van de temperatuursensor, controleer de kabelboom

Inspecteer de kabelboom die naar de uitlaatgastemperatuursensor leidt. Het is belangrijk te controleren of er geen doorgebrande, gerafelde of loszittende delen zijn. Die kunnen een bewegend onderdeel raken terwijl de auto rijdt.

Controleer de werking van de sensor door de motor goed op te warmen. Vergeet niet dat de sensor pas werkt als hij zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt.

Sluit de uitgang van de sensor aan op een multimeter en start de motor bij ongeveer 2000-2500 toeren. Er moet een spanning staan tussen 0,1 V en 0,9 V aan de uitgang. Als de sensoruitgang niet verandert of de reactietijd is te lang. Dit betekent dat u een slechte sensor heeft, die u moet vervangen.

Vervanging van de sensor zal hoogstwaarschijnlijk de fout verhelpen. Maar soms moet de katalysator worden vervangen om het probleem te verhelpen. Als code P2424 wordt gecombineerd met andere codes, probeer dan eerst de andere codes te corrigeren.

Op welke voertuigen komt dit probleem vaker voor

Het probleem met code P2424 kan zich voordoen op verschillende machines, maar er zijn altijd statistieken over welke deze fout vaker voorkomt. Hier is een lijst van enkele van hen:

 • Mitsubishi
 • Nissan
 • Toyota

Bij foutcode P2424 kunnen soms andere storingen optreden. De volgende zijn de meest voorkomende: P2423, P20EC, P20ED, P20EE, P20EF.

Video

Feedback op het artikel
Deel met vrienden
AutoNevodNL | Technische beschrijving van OBD-2 voertuigfouten en de oplossing ervan
Een commentaar toevoegen